všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


VIDEOŠKOLENIE: Daňové priznanie fyzickej osoby – typ B za rok 2021

Seminár sa už uskutočnil
Termín: celoročne
Prednášajúci:

Ing. Dagmar Bednáriková

- daňová poradkyňa, členka SKDP a členka Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb SKDP. Venuje sa prednáškovej činnosti na Ekonomickej univerzite Bratislave, pôsobí ako školiteľka Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska a Slovenskej realitnej akadémie. Spolupracuje s médiami ako Hospodárske noviny, Sme, RTVS; venuje sa publikačnej činnosti v daňovej oblasti.

 

Program:

1. Vymedzenie daňovej povinnosti

 • povinnosti fyzických osôb pri podaní daňových priznaní
 • nové vzory tlačív pre rok 2021
 • lehoty na podanie daňového priznania, možnosť predĺženia lehoty, zmeškanie lehoty, nesprávne podanie
 • vymedzenie zdaniteľnosti príjmov
 • uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane
 • daňový bonus na dieťa – zmena výšky daňového bonusu; príjmy rozhodujúce pre výpočet nároku na daňový bonus
 • daňový bonus na zaplatené úroky - podmienky uplatnenia nároku na DB
 • odpočet daňovej straty – zmenené pravidlá za rok 2021
 • sadzba dane 15% - podmienky na jej uplatnenie
 • kto je mikrodaňovník a jeho daňové výhody podľa ZDP
 • preddavky na daň - mechanizmus výpočtu preddavkov na daň

2. Vybrané kategórie daňových výdavkov vo väzbe na základ dane

 • výdavky pri prenájme nehnuteľností - v rámci obchodného resp. neobchodného majetku
 • daňové výdavky versus nedaňové výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti, odpisy, prerušenie odpisovania, technické zhodnotenie
 • zdanenie príjmov z predaja rozostavanej stavby
 • rozsah výdavkov pri zdaňovaní príjmov z predaja nehnuteľností v nadväznosti na spôsob ich obstarania
 • zdanenie príjmov z predaja nehnuteľnosti v BSM

3. Postup pri vypĺňaní daňového priznania typu B - vyčíslenie príslušných základov dane

 • čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 a povinné prílohy, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy z prenájmu, z použitia diela podľa § 6, príjmy podľa § 7, príjmy podľa § 8, osobitné záznamy daňovníka
 • pripočítateľné a odpočítateľné položky

4. Novela zákona s účinnosťou odr. 2022 - prierez zmien platných od 1.1.2022        

 • automatická registrácia daňových subjektov správcom dane z úradnej moci od 1.januára 2022
 • oslobodenia nepeňažných príjmov do výšky 500 eur
 • oznamovacia povinnosť správcu dane o výške a splatnosti preddavkov na daň z príjmov od roku 2022, ktoré je daňovník povinný platiť

5. Diskusia

 

Harmonogram:

Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

Poplatok s DPH: 24,00 €
Poplatok bez DPH: 20,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na videoškolenie pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Videoškolenie prebieha v online podobe.

Poznámka:

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk, kontaktujte nás na tel. č.: +421 948 630 830 alebo nám zanechajte svoje postrehy a námety na tomto ODKAZE. sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies