všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


VIDEOŠKOLENIE: Daňové priznanie fyzickej osoby – typ B za rok 2020

Prihlásiť sa
Názov: VIDEOŠKOLENIE: Daňové priznanie fyzickej osoby – typ B za rok 2020
Termín: celoročne
Prednášajúci:

Ing. Dagmar Bednáriková

– daňová poradkyňa, členka SKDP

Program:

1. Rámcové vymedzenie daňovej povinnosti fyzickej osoby

 • povinnosť podať daňové priznanie, vymedzenie zdaniteľnosti príjmov, minimálna výška dane
 • dôsledky novely zákona účinného v roku 2020 - oslobodené príjmy od zdanenia – nové úpravy, oslobodenie plnení prijatých v rámci podpory aktívnej politiky trhu práce a kultúry v súvislosti s Covid – 19; výdavky na testovanie zamestnancov a rodinných príslušníkov – daňové posudzovanie;
 • zmeny pri uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane – suma, výpočet, zmena v prípade nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť (prednostné právo na uplatnenie nezdaniteľnej časti)
 • spresnenie vymedzenia príjmov daňovníkov, ktorí môžu uplatňovať 15 % sadzbu dane
 • zmeny pravidiel odpočítavania daňovej straty
 • preddavky na daň - vplyv štruktúry základu dane na platenie preddavkov, zmena metodiky výpočtu preddavkov na daň, zvýšenie limitu a obmedzenie kategórií príjmov, z ktorých sa platia preddavky od 1.1.2020
 • spotreba PHL – spôsob preukazovania, zmeny v aplikácii od 21.7.2020
 • daňový bonus na dieťa – zmena výšky daňového bonusu; príjmy rozhodujúce pre výpočet nároku na daňový bonus
 • daňový bonus na zaplatené úroky - podmienky uplatnenia nároku na DB, praktické príklady

2. Špecifické daňové výdavky v praxi, kategorizácia a uplatniteľnosť výdavkov v súvislosti so zahrnutím do základu dane jednotlivých druhov príjmov

 • príjmy z prenájmu
 • nehnuteľnosť v rámci bezpodielového spoluvlastníctva manželov, obchodný vs. neobchodný majetok
 • ostatné príjmy - podstata zdaňovania príjmov z predaja nehnuteľností

3. Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typu B - vyčíslenie jednotlivých základov dane

 • vybrané okruhy v nadväznosti na ZDP - tuzemské, celosvetové príjmy, čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy z prenájmu, z použitia diela, výdavky s väzbou na základ dane, odpočet daňovej straty vykázanej za roky 2016 až 2018 od základu dane za rok 2020, ak v roku 2019 daňovník umoril daňové straty podľa § 24b lex korony, pripočítateľné a odpočítateľné položky

4. Novela zákona s účinnosťou od roku 2021 a r. 2022 - prierez zmenami       

 • rok 2021  mikrodaňovník - zvýhodnené odpisovanie majetku, výhodnejšie podmienky odpočtu straty, zmeny v 15% sadzbe dane, zrušenie zvýhodnenia 13. a 14. platov, postupná modifikácia výšky daňového bonusu na dieťa od 1.7.2021, zrušenie príspevku na kúpeľnú starostlivosť, ročné zúčtovanie od  ktoréhokoľvek zamestnávateľa;
 • rok 2022 – časový posun automatickej registrácie daňových subjektov správcom dane z úradnej moci od 1.januára 2022, rozšírenie oslobodenia od dane pre nepeňažné príjmy do výšky 500 eur, oznamovanie výšky a splatnosti preddavkov na daň z príjmov od roku 2022
Harmonogram:

Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

Poplatok s DPH: 30,00 €
Poplatok bez DPH: 25,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na videoškolenie pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Videoškolenie prebieha v online podobe.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať zodpovedané k uvedenej téme je možné zaslať na našu emailovú adresu vzdelavanie@sfera.sk.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK