všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


VIDEOŠKOLENIE: Daňové a nedaňové výdavky

Prihlásiť sa
Názov: VIDEOŠKOLENIE: Daňové a nedaňové výdavky
Termín: celoročne
Prednášajúci:

Ing. Mária Dimitrovová

- dlhoročná pracovníčka Finančného riaditeľstva SR, špecialistka a metodička na daň z príjmov právnických osôb, lektorka odborných seminárov pre verejnosť

Program:
 1. Výdavky hradené podľa osobitných predpisov
 2. Pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie zamestnancov, zamestnanecké benefity
 3. Vzdelávanie zamestnancov – zmeny od r. 2020
 4. Príspevky na stravovanie, rekreáciu zamestnancov a športovú činnosť detí zamestnancov
 5. Cestovné náhrady zamestnancov pri pracovných cestách
 6. Reklama a prezentácia podnikateľskej činnosti daňovníka, charitatívna reklama, propagačné predmety, dary
 7. Duálne vzdelávanie žiakov/študentov stredných odborných škôl, možnosť zníženia základu dane
 8. Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku
 9. Automobil v podnikaní – automobil v podnikaní, automobil používaný aj na súkromné účely, úpravy základu dane pri automobiloch so vstupnou cenou 48 tis. EUR a viac, škodová udalosť, vyradenie z používania, spotreba PHL – zmeny od r. 2020 (pripravované)
 10. Finančný prenájom a operatívny prenájom
 11. Zásoby – ich vplyv na základ dane
 12. Pohľadávky – odpis, postúpenie, opravné položky; zmeny platné od r. 2020
 13. Rezervy – uznané za daňový výdavok
 14. Výdavky na osobnú spotrebu, výdavky uplatňované pomerom 80/20
 15. Interaktívna diskusia - počas online webinára
Harmonogram:

Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

Poplatok s DPH: 30,00 €
Poplatok bez DPH: 25,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na videoškolenie pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Videoškolenie prebieha v online podobe.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať zodpovedané k uvedenej téme je možné zaslať na našu emailovú adresu vzdelavanie@sfera.sk.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK