všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Daňová asignácia - kto a za akých podmienok môže získať podiel zaplatenej dane, účel a spôsob preukazovania použitia podielu zaplatene

Seminár sa už uskutočnil
Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 30.5.2022)
Prednášajúci:

Ing. Michaela Vidová - Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní, špecialistka a metodička na daň z príjmov PO a oblasť daňových subjektov nezaložených/nezriadených za účelom podnikania

Program:

Lektorka sa podrobne venuje problematike „Daňovej asignácie – podielu zaplatenej dane a podmienkam, ktoré musia splniť neziskové organizácie, aby sa mohli stať prijímateľom podielu zaplatenej dane; účelu použitia takto získaných prostriedkov a spôsobu preukazovania použitia podielu zaplatenej dane, ako aj zverejňovaniu špecifikácie použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku; lehotám a dôsledkom neplnenia podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov.
1. Poskytovateľ podielu zaplatenej dane
- kto a za akých podmienok je oprávnený poskytnúť podiel zaplatenej dane
- spôsob poskytnutia podielu zaplatenej dane fyzickou a právnickou osobou
- výška a lehota poskytnutia podielu zaplatenej dane poskytovateľom
2. Správca dane – podmienky a lehota poskytnutia zaplatenej dane, vedenie ročného prehľadu prijímateľov
3. Prijímateľ podielu zaplatenej dane – práva a povinnosti vrátane zmien platných a účinných od 1. januára 2022
- ako sa stať prijímateľom podielu zaplatenej dane
- povinnosti prijímateľa po obdržaní podielu zaplatenej dane
- použitie podielu zaplatenej dane,
- spôsob preukazovania a zverejnenia použitia v Obchodnom vestníku, výnimky vyplývajúce zo zákona Lex korona
- sankcie za porušenie podmienok prijímateľom
4. Príklady z praxe a upozornenia na vyskytujúce sa chyby.
5. Diskusia – možnosť zaslania otázok lektorke aj vopred, prostredníctvom e-mailu

Harmonogram:

Záznam v dĺžke 1:50 h

Poplatok s DPH: 30,00 €
Poplatok bez DPH: 25,00 €
Poplatok zahŕňa:

Videoškolenie pre 1 osobu k dispozícii po dobu 90 kalendárnych dní, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

online

Poznámka:

Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies