všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Daň z pridanej hodnoty 2022

Seminár sa už uskutočnil
Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 12.5.2022)
Prednášajúci:

Ing. Soňa Ugróczy,

daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť

 

 

Program:
 1. Registrácia pre DPH pri dodaní stavebného pozemku fyzickou osobou - kedy koná občan v postavení zdaniteľnej osoby?, pozor na počítanie obratu, aké podmienky testovať v zmysle judikatúry ESD
 2. Rozšírenie inštitútu ručenia za daň od 1.1.2022 na všetkých platiteľov dane –zaplatenie DPH na nezverejnený bankový účet v praxi, osobitný spôsob úhrady DPH podľa § 69c z faktúry priamo správcovi dane, Kedy je odberateľ oprávnený využiť tento spôsob úhrady dane a aké sú jeho dôsledky na dodávateľa a odberateľa? Ako označovať platbu dane?, Kde zistiť bankový účet dodávateľa? Uplatní sa ručenie za daň aj na faktúry za dodávky tovarov uskutočnené pred 1.1.2022?
 3. Kedy vzniká daňová povinnosť na vybraných príkladoch - predaj tovaru a poskytovanie služieb v tuzemsku, fakturácia služieb do zahraničia, nákup tovaru od zahraničnej osoby v tuzemsku, nadobudnutie tovaru z EU, dodanie tovaru s inštaláciou montážou, nesprávne vystavené faktúry za prijaté služby zo zahraničia – otázka vzniku daňovej povinnosti, prijaté preddavky, prijaté služby zo zahraničia z EU, z tretích štátov
 4. Základ dane pri dodaní tovaru a služieb „na pomoc pre Ukrajinu“ – poskytnutie tovarov, služieb, bezodplatné poskytnutie ubytovania, aké vznikajú povinnosti pre platiteľovi DPH?
 5. Poskytnutie firemného auta zamestnancovi na služobné a súkromné účely - aký to má dopad na odpočet DPH pri nákupe, prenájme auta, uplatnenie DPH zo servisu, z nákupu PHL?
 6. Dovoz tovaru - zmeny v zdaňovaní colno-deklaračných služieb pri dovoze tovaru od 1.1.2022, uplatnenie práva na odpočítanie DPH pri dovoze – úprava výkladu, oslobodenie služieb vzťahujúcich sa na dovezený tovar
 7. Preukazovanie oslobodenia pri predaji tovaru do EU (intrakomunitárne dodanie tovaru) a do tretích štátov (vývoz tovaru) – príklady z praxe, lehoty na preukazovanie oslobodenia, reťazový obchod pri predaji do EU v príkladoch
 8. Plnenia ktoré sú a ktoré nie sú predmetom dane - finančné plnenia, zmluvné pokuty, predčasne ukončenie nájomnej zmluvy, reklamácia vykonaná treťou stranou pre výrobcu
 9. Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH - príklady odpočítania DPH z aplikačnej praxe, vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane napr. odpočítanie dane z došlých faktúr za minulé roky, odpočítanie dane neskôr ako právo na odpočítanie vzniklo, dokedy najneskôr a iné
 10. Oprava základu dane  § 25 – vyúčtovacie faktúry za energie, reklamácia tovaru dodaného do EU, skonto, vrátenie tovaru/zľava z ceny, oprava základu dane z došlého dobropisu za minulé roky resp. oneskorene doručený opravný doklad
 11. Upozornenia pri predaji a kúpe nehnuteľností a daňový režim DPH
 12. Diskusia

 

 

 

Harmonogram:

Záznam v dĺžke 5:06 h

 

Poplatok s DPH: 48,00 €
Poplatok bez DPH: 40,00 €
Poplatok zahŕňa:

Videoškolenie pre 1 osobu k dispozícii po dobu 90 kalendárnych dní, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

online

 

Poznámka:

Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies