všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Daň z motorových vozidiel za rok 2022

Prihlásiť sa
Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 8.12.2022)
Prednášajúci:

Ing. Jana Fülöpová

Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní, odborníčka a metodička na daň z motorových vozidiel, venuje sa publikačnej a lektorskej činnosti v odbore dane z motorových vozidiel a správnych poplatkov

Program:
 1. Rekapitulácia jednotlivých ustanovení zákona, zameranie sa na vznik a zánik daňovej povinnosti
   • predmet zdanenia, posúdenie podmienok pre zdanenie vozidla
   • základ dane – rozlíšenie pre skupiny vozidiel: elektromobil, osobné, úžitkové a autobus
   • oslobodenie od dane – zánik oslobodenia od dane
   • vzťah daňovník a vozidlo, nájomca, zamestnávateľ
   • zdaňovacie obdobie, ročné, iné ako ročné zdaňovacie obdobie,
   • platenie preddavkov na daň, zánik platenia preddavkov na daň
   • zápis v daňovom priznaní
 2. Ročná sadzba dane
   • použitie prílohy č. 1 pre všetky vozidlá okrem vozidiel, ktorými sú ťahače a návesy
   • použitie prílohy č. 1a výlučne pre vozidlá ťahače a návesy
 3. Úprava ročnej sadzby dane, postup úpravy ročnej sadzby dane na účely výpočtu dane a na účely výpočtu predpokladanej dane
   • v závislosti od veku vozidla
   • bez použitia kritéria veku vozidla
   • v závislosti od toho, či ide o použitie hybridného motorového vozidla alebo od druhu použitého alternatívneho paliva vo vozidle
   • v závislosti od použitia vozidla v kombinovanej doprave
 4. Príklad na vyplnenie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2022, výpočet predpokladanej dane
   • zápis údajov v daňovom priznaní
 5. Preddavky na daň
   • platenie preddavkov na daň, určenie platenia preddavkov na daň inak; možnosti
Harmonogram:

Záznam v dĺžke 3:03 h

Poplatok s DPH: 60,00 €
Poplatok bez DPH: 50,00 €
Poplatok zahŕňa:

Študijné materiály v PDF, záznam z webinára dostupný po dobu 90 dní.

Miesto konania:

online

Poznámka:

Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies