všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


VIDEOŠKOLENIE: Daň z motorových vozidiel za rok 2021

Seminár sa už uskutočnil
Termín: celoročne
Prednášajúci:

Ing. Jana Fülöpová

- Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní, odborníčka a metodička na daň z motorových vozidiel, venuje sa publikačnej a lektorskej činnosti v odbore dane z motorových vozidiel a správnych poplatkov

Program:

1/ Rekapitulácia základných pojmov zákona vrátane určenia vzniku a zániku daňovej povinnosti, daňové priznanie, možnosť podania oznámenia o zániku daňovej povinnosti

 • predmet dane - vozidlo elektromobil, osobné, úžitkové a autobus
 • základ dane – „technické parametre jeho určenia“
 • oslobodenie od dane – zánik oslobodenia od dane
 • vzťah daňovník a vozidlo, nájomca, zamestnávateľ
 • zdaňovacie obdobie, ročné, iné ako ročné zdaňovacie obdobie,
 • platenie preddavkov na daň, zánik platenia preddavkov na daň  
 • zápis v daňovom priznaní

2/ Ročná sadzba dane, úprava ročnej sadzby dane v závislosti od:

 • použitia prílohy č. 1 pre všetky vozidlá okrem vozidiel, ktorými sú ťahače a návesy
 • použitia prílohy č. 1a výlučne pre vozidlá ťahače a návesy
 • veku vozidla
 • bez použitia kritéria veku vozidla
 • použitia hybridného motorového vozidla a druhu použitého alternatívneho paliva
 • použitia vozidiel v kombinovanej doprave
 • príklad postupu úpravy ročnej sadzby dane na účely výpočtu dane
 • príklad postupu úpravy ročnej sadzby dane na účely predpokladanej dane

3/ Príklad na vyplnenie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2021

4/ Výpočet predpokladanej dane na zdaňovacie obdobie 2022

 • zápis v daňovom priznaní

5/ Platenie preddavkov na daň

 • platenie preddavkov na daň, určenie platenia preddavkov na daň inak; možnosti

6/ Diskusia k otázkam účastníkov webinára

 

Cieľová skupina účastníkov: účtovníci, ekonómovia firiem, daňoví poradcovia, audítori

Harmonogram:

Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

Poplatok s DPH: 18,00 €
Poplatok bez DPH: 15,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na videoškolenie pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Videoškolenie prebieha v online podobe.

Poznámka:

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk, kontaktujte nás na tel. č.: +421 948 630 830 alebo nám zanechajte svoje postrehy a námety na tomto ODKAZE. sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies