všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Daň vyberaná zrážkou

Seminár sa už uskutočnil
Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 18.10.2021)
Prednášajúci:

Ing. Valéria Jarinkovičová

- dlhoročná pracovníčka Finančného riaditeľstvo SR, metodička na daň z príjmov fyzických osôb. V súčasnosti pôsobí ako lektorka v oblasti dane z príjmov a autorka odborných článkov a publikácií.

Program:

Online webinár je zameraný na uplatňovanie dane vybranej zrážkou – objasnenie základných princípov tohto spôsobu zdanenia - kto, kedy za akých podmienok a ktoré príjmy sú zdaňované daňou vyberanou zrážkou.

 

1. Čo je daň vyberaná zrážkou – základná charakteristika podľa zákona o dani z príjmov

2. Kto je platiteľom dane vyberanej zrážkou a kto je daňovníkom tejto dane

3. Lehota na zrazenie dane, lehota na odvedenie dane vyberanej zrážkou

4. Administratívne povinnosti platiteľa dane voči správcovi dane

5. Sadzby dane vyberanej zrážkou, základ dane vyberanej zrážkou, osobitosti a výnimky

6. Platiteľ dane a konečný príjemca príjmu

7. Kedy je možné/nie je možné uplatniť na vyplatený príjem daň vyberanú zrážkou

8. Kedy na uplatní daň vyberaná zrážkou z príjmov daňovníkov/rezidentov SR

9. Kedy sa uplatňuje daň vyberaná zrážkou z príjmov daňovníkov/nerezidentov SR

  • Možnosti zdanenia príjmu tohto daňovníka daňou vyberanou zrážkou podľa ZDP príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
  • Uvedenie jednotlivých druhov príjmov zdaňovaných zrážkou

10. Rozdiel medzi daňou vyberanou zrážkou a zabezpečením dane

11. Situácie, kedy je daň vyberaná zrážkou definitívne vysporiadaná u:

  • daňovníka/rezidenta SR a
  • daňovníka/nerezidenta SR

12. Situácie, kedy daň vyberanú zrážkou je možné vysporiadať aj podaním daňového priznania

13. Diskusia

Harmonogram:

Záznam v dĺžke 3:30 h

Poplatok s DPH: 36,00 €
Poplatok bez DPH: 30,00 €
Poplatok zahŕňa:

Študijné materiály v PDF, záznam z webinára dostupný po dobu 90 dní.

Miesto konania:

Videoškolenie prebieha v online podobe.

Poznámka:

Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830, alebo nám zanechajte svoje postrehy a námety na tomto ODKAZE. sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies