všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


VIDEOŠKOLENIE: Cestovné náhrady 2021 - v príkladoch a vzoroch

Seminár sa už uskutočnil
Termín: celoročne
Prednášajúci:

Ing. Ľuboslava Minková

- metodička pre oblasť cestovných náhrad Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Program:

1. Legislatívny rámec – stručná väzba na iné právne predpisy
2. Všeobecná charakteristika zákona - pôsobnosť, kontrola, poradenstvo, druhy cestovných náhrad, osobný rozsah, úrovne aplikácie
3. Právne úkony/skutočnosti, pri ktorých sa cestovné náhrady poskytujú
4. Čo je pracovná cesta a pravidelné pracovisko
5. Priebeh pracovnej cesty – etapy pracovnej cesty:

  • príprava na pracovnú cestu,
  • výkon práce,
  • vyúčtovanie pracovnej cesty

6. Vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu - súhlas zamestnanca, doba trvania
7. Podmienky pracovnej cesty – účel podmienok, forma, spôsob, rozsah, prerušenie pracovnej cesty
8. Poskytovanie preddavku (povinnosť zamestnávateľa, žiadosť zamestnanca, spôsob, mena)
9. Náležitosti cestovného príkazu – podmienky a vyúčtovanie pracovnej cesty
10. Náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste

  • cestovné výdavky, ubytovacie výdavky, potrebné vedľajšie výdavky, cestovné výdavky za cestu k návšteve rodiny, iné a vyššie náhrady
  • stravné v príkladoch - výpočet, krátenie stravného, neposkytnutie stravného

11. Náhrady pri zahraničnej ceste

  • cestovné výdavky, ubytovacie výdavky, potrebné vedľajšie výdavky, komerčné poistenie, povinné/odporúčané očkovanie, náhrady náhrady za cestu k návšteve rodiny, iné a vyššie náhrady
  • stravné v príkladoch - výpočet, krátenie stravného, neposkytnutie stravného, vylúčenie súbehu dvojitého stravného
  • vreckové v príkladoch - výpočet

12. Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel v príkladoch - podmienky používania cestných motorových vozidiel, podklady pre výpočet, výpočet
13. Náhrady pri ostatných právnych úkonoch
14. Uznávanie výdavkov – preukázateľnosť, paušálna suma (vzor), bez preukázania
15. Vyúčtovanie a splatnosť náhrad (mena, lehoty, zaokrúhľovanie)
16. Vyplnené vzory – cestovný príkaz (podmienky, vyúčtovanie), pravidelné pracovisko, dohoda o použití cestného motorového vozidla (žiadosť zamestnanca, žiadosť zamestnávateľa), vzor paušálnej sumy (zdôvodnenie, kalkulácia, príklady)

Harmonogram:

Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

Poplatok s DPH: 24,00 €
Poplatok bez DPH: 20,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na videoškolenie pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Videoškolenie prebieha v online podobe.

Poznámka:

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk, kontaktujte nás na tel. č.: +421 948 630 830 alebo nám zanechajte svoje postrehy a námety na tomto ODKAZE. sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies