všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Aktuálna právna úprava rozvoja OZE v SR - európska a národná legislatíva

Prihlásiť sa
Termín: k dispozícii celoročne (seminár sa konal 5.6.2023)
Prednášajúci:

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Lenka Balog Ferenčáková

doc. JUDr. Boris Balog, PhD

Generálny riaditeľ sekcie legislatívy a práva Ministerstva hospodárstva SR.  Spoluautor komentáru k zákonu o energetike, zákonu o tepelnej energetike a zákonu o podpore obnoviteľných zdrojov.

Mgr. Lenka Balog Ferenčáková

Riaditeľka odboru energetickej a surovinovej politiky Ministerstva hospodárstva SR.

Program:
 1. Transpozícia smernice EP a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a jej požiadavky do právneho poriadku SR:
   • zákon č. 363/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE a VÚ KVET,
   • zákon č. 256/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike.
 2. Súvisiaca sekundárna legislatíva
 3. Nariadenie Rady (EÚ) 2022/2577 z 22. decembra 2022, ktorým sa stanovuje rámec na urýchlenie zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov.
 4. Stav revízie smernice EP a Rady (EÚ) 2018/2001 (RED III).
 5. Aktuálne návrhy legislatívnych úprav v NR SR.
 6. Diskusia.
Harmonogram:

Záznam v dĺžke 2:20 h

Poplatok s DPH: 108,00 €
Poplatok bez DPH: 90,00 €
Poplatok zahŕňa:

Študijné materiály v PDF, záznam zo seminára dostupný po dobu 90 dní.

Miesto konania:

online

Poznámka:

Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies