všetky novinkyNovinky


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2011

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2011
Termín: 15.12.2011
Prednášajúci:

Ing. Mária Horváthová, Ministerstvo financií SR

Program:

Oceňovanie majetku  a záväzkov v priebehu účtovného obdobia.

 • oceňovanie majetku v cudzej mene, valutová pokladnice, nadväznosti na cestovné náhrady,  kurzové rozdiely,
 • oceňovanie pohľadávok, vrátane pohľadávok v cudzej mene, opravné položky, postúpenie pohľadávok, odpis pohľadávok, rozdielnosti s opravnými položkami podľa zákona o dani z príjmov, dlhodobé pohľadávky a dlhodobé záväzky,
 • zákazková výroba po novom v účtovnej závierke, zákazková výstavba nehnuteľnosti určená na predaj, výstavba nehnuteľnosti na predaj, obstaranie nehnuteľnosti na predaj,
 • nad niektorými osobitosťami účtovania zásob,
 • záväzky, osobitnosti rezerv, nevyfakturované dodávky,
 • účtovanie mýtneho,  DPH zaplatená v zahraničí,
 • účtovanie opravy chýb minulých rokov.

Riadna účtovná závierka zostavovaná k 31. decembru  2011, harmonogram zostavenia účtovnej závierky:

 • inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania,
 • časové a vecná  súvislosť s účtovným obdobím; časové rozlíšenie nákladov a výnosov, tvorba rezerv,
 • oceňovanie majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka; reálna hodnota, tvorba a zúčtovanie opravných položiek,
 • zabezpečenie úplnosti  účtovníctva, závierkové účtovné  prípady a upravujúce účtovné prípady účtované ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
 • dlhodobé pohľadávky a dlhodobé záväzky ich preúčtovanie  v rámci analytických účtov z pohľadu zostatkovej doby splatnosti,
 • splatná  daň z príjmov, odložená daň z príjmov,
 • kontrola bilančnej kontinuity,
 • vysporiadanie účtov, ktoré nesmú mať zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Zostavenie účtovnej  závierky; súvaha, výkaz  ziskov a strát, poznámky:

 • nadväznosť  účtovaných skutočnosti na správne vykazovanie,
 • nová štruktúra poznámok k účtovnej závierky, ktorá sa prvýkrát použije pri zostavovaní účtovnej závierky k 31. decembru  2011.

Schvaľovanie a zverejňovanie účtovnej závierky.

Harmonogram:
 • 08:00 - 09:00 registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:40 teplý obed, žrebovanie tomboly
 • 11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
 • 13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
 • 13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia
Poplatok s DPH: 44,99 €
Poplatok bez DPH: 37,49 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK