všetky novinky Novinky

všetky články Články


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2019

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2019
Termín: 16.12.2019
Prednášajúci:

Ing. Mária Horváthová

- Ministerstvo financií SR

Program:

1. Účtovníctvo v priebehu  účtovného obdobia

ako sa vyhnúť neprávnemu účtovaniu

aktuálne otázky z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov

previazanosť na Obchodný zákonník z pohľadu ostatných noviel

2. Jednotlivé fázy účtovnej závierky 

zabezpečiť úplnosť a správnosť účtovníctva  a samotné zostavenie účtovnej závierky

  • inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania a účtovné prípady s tým spojené -  vyradenie majetku, úprava ocenenia majetku a záväzkov
  • závierkové účtovné prípady, správne ocenenie, zaúčtovanie všetkých skutočností do účtovného obdobia; rezervy, časové rozlíšenie, úroky
  • chyby z predchádzajúcich účtovných období a ich účtovanie
  • previazanosť vybraných okruhov účtovania na daň z príjmov
  • zostavenie účtovnej závierky, osobitosti mikro účtovnej jednotky
  • upozornenie na správne vykazovanie jednotlivých položiek účtovnej závierky, tvorba analytických účtov
  • všeobecný vzor poznámok mikro účtovnej jednotky a malej účtovnej jednotky

3. Overenie účtovnej závierky a zverejnenie účtovnej závierky

zmeny vlastného imania

požiadavky ostatných noviel Obchodného zákonníka

podnik v kríze, povinnosti a obmedzenia z toho vyplývajúce

4. Schválenie účtovnej závierky z pohľadu posledných noviel zákona o účtovníctve a Obchodného zákonníka

zrušenie obchodnej spoločnosti z rozhodnutia súdu

Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 obed
11:50 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:10 prestávka
13:10 - 14:10 prednáška
14:10 - 14:20 prestávka
14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 78,00 €
Poplatok bez DPH: 65,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

 

 

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Ďalší termín: 

21.1.2020sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK