všetky novinkyNovinky


Účtovná závierka 2013 (v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov) + novela zákona o účtovníctve od 1.1.2014

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Účtovná závierka 2013 (v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov) + novela zákona o účtovníctve od 1.1.2014
Termín: 19.12.2013
Prednášajúci:

Ing. Mária Horváthová, Ministerstvo financií SR

Program:
 • Zmeny v právnych predpisov upravujúcich účtovnú závierku k  31.12. 2013.
 • Povinnosti účtovných jednotiek pri uzatváraní účtovných kníh a zostavení účtovnej závierky.
 • Závierkové účtovné operácie pri zostavovaní účtovnej závierky, upozornenie na najdôležitejšie účtovné operácie pri zostavovaní účtovnej závierky. Nevyfakturované dodávky, tvorba a použitie rezerv, časové rozlíšenie, prepočet cudzej meny na euro, povinnosť účtovať odloženú daň, najčastejšie dočasné rozdiely.
 • Účtovanie opravy chýb minulých období.
 • Najčastejšie chyby  v súvahe a vo výkaze ziskov a strát. K poznámkam ako súčasti účtovnej závierky.
 • Nový spôsob predkladania  účtovnej závierky za rok 2013 a Register účtovných závierok.
 • Vznik mikro účtovnej jednotky, jej povinnosti pri účtovaní a zostavovaní účtovnej závierky.
 • Novela zákona o účtovníctve (zákon č. 352/2013 Z. z.), ktorá nadobúda účinnosť 1.1.2014
 • Diskusia
Harmonogram:
 • 08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
 • 11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
 • 13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
 • 13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia
Poplatok s DPH: 45,00 €
Poplatok bez DPH: 37,50 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK