všetky novinky Novinky

všetky články Články


Účtovanie a účtovná závierka v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2019

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Účtovanie a účtovná závierka v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2019
Termín: 30. 1. 2020
Prednášajúci:

Ing. Jana Vršková


- dlhoročná pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru legislatívy a metodiky účtovníctva, kde sa venuje problematike tvorby a úpravy postupov účtovania pre neziskové organizácie

Program:

1. Účtovanie neziskových organizácií v sústave podvojného účtovníctva

 • účtovanie v neziskovej organizácií v priebehu účtovného obdobia
 • špecifické účtovné prípady z praxe

2. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2019

 • Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh, inventarizácia
 • opravné položky a rezervy, účty časového rozlíšenia
 • prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene
 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov roku 2019
 • zisťovanie základu dane

3. Uzatváranie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky

 • Súčasti účtovnej závierky – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky

4. Povinnosť štatutárneho auditu, vypracovania výročnej správy a zverejňovania účtovných dokumentov

 • Kedy má nezisková organizácia povinnosť štatutárneho auditu a vyhotovenia výročnej správy.
 • Obsah výročnej správy
 • Povinnosti pri ukladaní účtovnej závierky, výročnej správy a správy audítora do registra účtovných závierok podľa jednotlivých typov neziskových účtovných jednotiek
 • Časté chyby pri ukladaní účtovných dokumentov do registra účtovných závierok
Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 obed
11:50 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:10 prestávka
13:10 - 14:10 prednáška
14:10 - 14:20 prestávka
14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 78,00 €
Poplatok bez DPH: 65,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK