všetky novinky Novinky

všetky články Články


Účto-dane, ako na ne?

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Účto-dane, ako na ne?
Termín: 5.11.2019
Prednášajúci:

Ing. Jana Acsová,

- audítor SKAU, daňový poradca SKDP, lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní

 

Program:

1. Aktuálna účtovná a daňová legislatíva:

 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. a jeho ostatné aktualizácie
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a jeho ostatné aktualizácie
 • opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 v z. n. p. a jeho ostatné aktualizácie (postupy účtovania pre podnikateľov)

2. Vlastné imanie právnických a fyzických osôb

 • podiely zisku (účtovanie x zdaňovanie)
 • podiely na likvidačnom zostatku (účtovanie x zdaňovanie)
 • vyrovnací podiel (účtovanie x zdaňovane)
 • zvýšenie, zníženie základného imania (účtovanie x zdaňovanie)
 • kapitálový fond z príspevkov (účtovanie x zdaňovanie)
 • vlastné imanie fyzickej osoby účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva

3. Opravy chýb minulých účtovných období – účtovný verzus daňový pohľad. Kedy účtovať o chybe, kedy neúčtovať o chybe. Mimo účtovaná úprava výsledku hospodárenia na základ dane.

4. Zásoby vlastnej výroby a ich špecifiká – účtovanie, oceňovanie. Kedy ide o zákazkovú výrobu a kedy o zásoby vlastnej výroby? Aktivovať – áno, nie, kedy?

5. Zmarená investícia, likvidácia odpisovaného majetku, likvidácia zásob (účtovanie x zdaňovanie)

6. Účtovná a daňová zostatková cena dlhodobého majetku – účtovanie, premietnutie v daňovom priznaní

7. Vybrané účtovné prípady a ich daňový dopad:

 • kalkulácia a účtovanie stravovania – obedy
 • kalkulácia a účtovanie stravných lístkov a stravovacích poukážok
 • účtovanie rekreácií a rekreačných poukazov
 • servis automobilov s prijatou poistnou náhradou – bez spoluúčasti, so spoluúčasťou

8. Vnútropodnikové smernice

Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 obed
11:50 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:10 prestávka
13:10 - 14:10 prednáška
14:10 - 14:20 prestávka
14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 78,00 €
Poplatok bez DPH: 65,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK