všetky novinky Novinky

všetky články Články


Transferové oceňovanie a dokumentácia k transferovému oceňovaniu z pohľadu zmien v roku 2019

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Transferové oceňovanie a dokumentácia k transferovému oceňovaniu z pohľadu zmien v roku 2019
Termín: 11.11.2019
Prednášajúci:

Ing. Alena Zábojová

- daňová poradca, člen SKDP

Program:
 • Čo je to princíp nezávislého vzťahu, na aký okruh subjektov sa aplikujú metódy transferového oceňovania?
 • Aké zmeny nastali v oblasti transferového oceňovania?
 • Aká má byť správna dokumentácia k transferovému oceňovaniu v zmysle Usmernenia MF SR č. MF/019153/2018-724?

Na školení sa oboznámite s takýmito ako aj ďalšími otázkami, ako aj vysvetlením uvedenej problematiky na príkladoch z praxe.

1. Transferové oceňovanie

 • Definície, predmet a význam transferového oceňovania
 • Legislatívny rámec
 • Analýza funkcií a rizík, jej význam a vplyv na tvorbu transferovej ceny (interpretácia v dokumentácii)
 • Tradičné metódy transferového oceňovania (vychádzajúce z porovnávania ceny)
 • Ziskové metódy transferového oceňovania (vychádzajúce z porovnávania zisku)
 • Porovnávacia analýza, jej jednotlivé kroky, problémy a chyby vznikajúce pri porovnávajúcej analýze
 • Zdroje informácií pre uskutočnenie analýz vedúce k správnemu výberu metódy transferového oceňovania

2. Transferová dokumentácia

 • Význam a účel dokumentácie k transferovému oceňovaniu
 • Subjekty a rozsah vypracovávanej dokumentácie k transferovému oceňovaniu v nadväznosti na Usmernenie MF SR č. MF/019153/2018-724
 • Všeobecné zásady pre vedenie dokumentácie
 • Osobitné aspekty dokumentácie (významnosť, jazyk v ktorom je potrebné pripraviť dokumentáciu a pod.)
 • Obsah dokumentácie vzhľadom na rôzne typy transakcií (napr. transakcie ktorých predmetom sú služby, transakcie s majetkom, finančné transakcie)
 • Dokumentácia a odsúhlasenie metódy transferového oceňovania
 • Dokumentácia a povolenie korešpondujúcej úpravy
 • Diskusia
Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 obed
11:50 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:10 prestávka
13:10 - 14:10 prednáška
14:10 - 14:20 prestávka
14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 96,00 €
Poplatok bez DPH: 80,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, 1x teplý obed, občerstvenie počas celého seminára.

 

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK