všetky novinky Novinky

všetky články Články


Spotrebná daň z elektriny a zo zemného plynu - najčastejšie otázky a problémy z praxe

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Spotrebná daň z elektriny a zo zemného plynu - najčastejšie otázky a problémy z praxe
Termín: 13.6.2017
Prednášajúci:

Ing. Andrea Pavileková

Program:

Obsah seminára má ambíciu byť prevenciou pred vznikom porušení daňového zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a  zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, konkrétne jeho ustanovení upravujúcich povinnosti a práva platiteľov spotrebnej dane z elektriny a zo zemného plynu ako aj oprávnených spotrebiteľov elektriny a zemného plynu.


Seminár obsahuje zovšeobecnené najčastejšie otázky, ktoré sa v aplikačnej praxi vyskytli, s odpoveďami usmerňujúcimi zákonný postup ich riešenia. Seminár upozorní na úskalia ustanovení zákona č. 609/2007 Z. z.
Program seminára zahŕňa aj diskusiu k problémom, s ktorými sa účastníci stretli v rámci komunikácie so správcom spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu, vrátane usmernenia ohľadom elektronickej komunikácie s colným úradom, elektronickým vyplňovaním daňového priznania k spotrebnej dani z elektriny a zo zemného plynu a s jeho podávaním prostredníctvom Portálu finančnej správy.


V rámci seminára bude venovaná časť aj procesným postupom, právam a povinnostiam daňových subjektov počas daňovej kontroly a upozornenie na najčastejšie chyby v komunikácii s colným úradom.

Program:

  • Platiteľ spotrebnej dane z elektriny a zo zemného plynu
  • Vznik daňovej povinnosti, osoba povinná platiť spotrebnú dane z elektriny a zo zemného plynu, registrácia platiteľa dane z elektriny a zo zemného plynu, oznamovanie zmien údajov vrátane zrušenia registrácie platiteľa dane z elektriny a zo zemného plynu, zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, vedenie evidencii.
  • Oprávnený spotrebiteľ elektriny a zemného plynu
  • Registrácia oprávneného spotrebiteľa elektriny a zemného plynu, vydanie povolenia na odber oslobodenej elektriny a zemného plynu v nadväznosti na dôvody oslobodenia, oznamovanie zmien údajov vrátane zrušenia registrácie oprávneného spotrebiteľa elektriny a zemného plynu, právo na vrátenie dane, podmienky jeho uplatnenia a zdaňovacie obdobie na vrátenie dane, vedenie evidencií.
  • Zovšeobecnené otázky a odpovede k spotrebnej dani z elektriny a zo zemného plynu
  • Najdôležitejšie ustanovenia Daňového poriadku v komunikácii s colným úradom a počas daňovej kontroly
  • Diskusia
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:50 prestávka, občerstvenie
10:50 - 12:30 pokračovanie prednášky
12:30 - 13:00 diskusia
13:00            obed

Poplatok s DPH: 72,00 €
Poplatok bez DPH: 60,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK