všetky novinky Novinky

všetky články Články


Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2020

Prihlásiť sa
Názov: Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2020
Termín: 12. 5. 2020
Prednášajúci:

Ing. Hedviga Vadinová


- audítorka - členka SKAu, daňová poradkyňa - členka SKDP, súdna znalkyňa v odbore dane a účtovníctvo. Vo svojej audítorskej činnosti a daňovom poradenstve sa špecializuje na subjekty, fyzické aj právnické osoby, obchodného a výrobného charakteru, neziskové organizácie, obce a mestá. V oblastí daní a účtovníctva pôsobí ako lektorka seminárov pre odbornú verejnosť a je autorkou mnohých odborných článkov a publikácií.

Program:

1. Vymedzenie pojmu zásoby v slovenskej legislatíve

2.Možnosti, varianty, úroveň a spôsob oceňovania zásob:

  • zásoby obstaraných externe
  • zásoby vytvorených vlastnou činnosťou
  • zásoby vytvorených vnútropodnikovou aktiváciou
  • zásoby drobného majetku
  • zľavy z ceny – účtovanie, vplyv na oceňovanie zásob

3. Organizácia skladu, skladové hospodárstvo, možnosti a povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy

4. Podstata, povinnosti, rozdiely a možnosti spôsobu "A" a "B" evidencie zásob

5. Analytická evidencia zásob, účtovanie na sklad, účtovanie priamo do spotreby, norma prirodzených úbytkov zásob – vplyv na základ dane z príjmov

6. Aktivácia vlastnej výroby a renovácia náhradných dielov

7. Kalkulačný vzorec a jeho aplikácia a použitie v súlade s platnou legislatívou

8. Nedokončená výroba, polotovary, výrobky

9. Preceňovanie zásob na sklade

10. Opravné položky k zásobám

11. Záručné opravy a reklamácie

12. Inventarizácia zásob, zúčtovanie inventarizačných rozdielov, interné predpisy účtovnej jednotky

  • Účtovanie a oceňovanie zásob ku dňu inventarizácie a pri uzatváraní účtovných kníh
  • Výnimky a zmeny oceňovania v súlade s novelizovaným zákonom o účtovníctve

13. Vplyv novely zákona o dani z príjmov pri predaji zásob pod obstarávaciu cenu a vplyv na transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane

14. Diskusia

Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 obed
11:50 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:10 prestávka
13:10 - 14:10 prednáška
14:10 - 14:20 prestávka
14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 84,00 €
Poplatok bez DPH: 70,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK