všetky novinky Novinky

všetky články Články


SLOVENSKO – ČESKÁ KONFERENCIA DPH 2017 – porovnanie a rozdiely v kontexte daňového práva

Seminár sa už uskutočnil
Názov: SLOVENSKO – ČESKÁ KONFERENCIA DPH 2017 – porovnanie a rozdiely v kontexte daňového práva
Termín: 10.10.2017
Prednášajúci:

Slovenská republika: Ing. Soňa Ugróczy

- daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť PKF TAX, s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Česká republika: Ing. Václav Benda, BVO.CZ s.r.o.

- špecialista na oblasť DPH, odborný lektor a autor s dlhodobou praxou v oblasti DPH

Program:
 • Základné sadzby DPH, zdaňovacie obdobie v SR a ČR
 • Vznik daňovej povinnosti (rozdiely v dni dodania tovaru, služby, nadobudnutie tovaru z iného členského štátu a dovoze), vrátane zmien od 1. 7. 2017 v ČR 
 • Vznik stálej prevádzkarne pre účely DPH – povinnosti daňovníkov v obidvoch krajinách porovnanie a podmienky pre registráciu zahraničných osôb v SR a ČR
 • Režim call-off-stock v SR a ČR (porovnanie a rozdiely)
 • Vznik práva na odpočítanie dane a zdaňovacie obdobie, v ktorom je možné uplatniť odpočítanie dane v SR a ČR, vrátane zmien od 1.7.2017 v ČR 
 • Prijatie a dodanie služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť zahraničnou osobou v SR a ČR (režim subdodávok dvoch zahraničných osôb, otázka registrácie v štáte kde sa nehnuteľnosť nachádza)
 • Režim prenosu daňovej povinnosti v SR a ČR so zameraním na stavebné práce, vrátene zmien od 1.1.2017 v SR a zmien od 1.7.2017 v ČR
 • Lehoty na vyhotovenie faktúr (režim reverscharge služby medzi ČR a SR platiteľom, intrakomunitárne dodanie, preddavky)
 • Daňové priznanie k DPH, súhrnný výkaz a kontrolný výkaz (lehota na podanie, forma podania, dodatočné a opravné výkazy) v SR a ČR 
 • Nárok na refundáciu dane zahraničnej osobe 
 • Sankcie
Harmonogram:

08:30 – 09:00 registrácia
09:00 – 10:45 prednáška
10:45 – 11:00 prestávka
11:00 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obed
13:15 - 15:00 prednáška
15:00 – 15:30 diskusia

Poplatok s DPH: 192,00 €
Poplatok bez DPH: 160,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:


BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK