všetky novinky Novinky

všetky články Články


Skončenie pracovného pomeru vo svetle najnovšej judikatúry

Prihlásiť sa
Názov: Skončenie pracovného pomeru vo svetle najnovšej judikatúry
Termín: 17.9.2019
Prednášajúci:

Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.

- vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po úspešnom skončení štúdia na Univerzite Komenského Juraj absolvoval postgraduálny študijný program na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove, Nemecku, zameraný na európske a medzinárodné obchodné právo, za ktorý mu bol udelený akademický titul LL.M. Počas štúdia v Nemecku, ako aj po jeho skončení, Juraj absolvoval stáže v renomovaných medzinárodných spoločnostiach. Okrem vyššie uvedeného Juraj absolvoval taktiež viacero ďalších odborných študijných pobytov v zahraničí.

Po návrate na Slovensko Juraj niekoľko rokov pôsobil v popredných medzinárodných advokátskych kanceláriách, kde nadobudol rozsiahle skúsenosti s právnym poradenstvom pre významné tuzemské ako aj zahraničné spoločnosti.

Vo svojej odbornej praxi v KOČIŠ & PARTNERS sa Juraj zameriava najmä na pracovné právo, obchodné právo, trestné právo, cudzinecké právo, súťažné právo a zastupovanie klientov v súdnych sporoch a administratívnych konaniach. Juraj sa taktiež intenzívne venuje lektorskej činnosti. Aktuálne právne témy prednáša na odborných seminároch a konferenciách pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty. Je taktiež autorom početných odborných článkov a publikácií. Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Ako advokát je Juraj členom Slovenskej advokátskej komory.

Program:

Seminár je prakticky zameraný, s mnohými príkladmi z aplikačnej praxe a s dôrazom na obsahové náležitosti jednotlivých dokumentov týkajúcich sa skončenia PP. Počas celého seminára bude taktiež ponechaný priestor na konkrétne otázky či aplikačné problémy, ktoré trápia účastníkov seminára. 

  • Stručná charakteristika jednotlivých foriem skončenia pracovného pomeru s dôrazom na skončenie PP dohodou, výpoveďou, skončenie PP v skúšobnej dobe a okamžité skončenie PP
  • Výber správnej formy skončenia pracovného pomeru
  • Ako správne negociovať skončenie pracovného pomeru s protistranou a akým rizikám je potrebné sa vyhnúť
  • Účasť zástupcov zamestnancov na procese skončenia PP so zamestnancom
  • Ako správne určiť nároky zmluvných strán pri skončení PP s dôrazom na výpovednú dobu, odstupné, odchodné a nevyčerpanú časť dovolenky
  • Povinnosti voči zamestnancovi a orgánom verejnej moci pri skončení PP (potvrdenie o zamestnaní, pracovný posudok odhlasovacie povinnosti, sankcie a pod.)
  • Ako postupovať v pracovnoprávnom spore o neplatné skončenie PP (ako sa uplatňujú nároky, ďalšie zamestnávanie počas pracovného sporu, nároky z neplatného skončenia PP)
  • Najnovšia judikatúra slovenských súdov k skončeniu PP (dôraz na skončenie PP výpoveďou a okamžité skončenie PP)
  • Diskusia

 

Harmonogram:

08:30 – 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 – 10:45 prednáška
10:45 – 11:00 prestávka, občerstvenie
11:00 – 12:45 prednáška
12:45 – 13:45 obed
13:45 – 15:30 prednáška so záverečnou diskusiou

Poplatok s DPH: 78,00 €
Poplatok bez DPH: 65,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, 1x teplý obed, občerstvenie počas celého seminára.

 

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK