všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Seminár: Cestovné náhrady v roku 2023

Seminár sa už uskutočnil
Termín: 1.6.2023
Prednášajúci:

Ing. Ľuboslava Minková 

Špecialistka a odborníčka v oblasti legislatívy zákona o cestovných náhradách. Dlhoročná pracovníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, lektorka odborných seminárov pre verejnosť.

Program:

1. Legislatívny rámec – stručná väzba na iné právne predpisy
2. Všeobecná charakteristika zákona - pôsobnosť, kontrola, poradenstvo, druhy náhrad, úrovne aplikácie, osobný rozsah, právne úkony/skutočnosti, pri ktorých sa cestovné náhrady poskytujú
3. Základné pojmy – pracovná cesta, pravidelné pracovisko, rodina zamestnanca, zamestnanec, zamestnávateľ
4. Priebeh/etapy pracovnej cesty – príprava na pracovnú cestu, výkon práce, vyúčtovanie pracovnej cesty
5. Vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu - súhlas zamestnanca, doba trvania
6. Podmienky pracovnej cesty – účel podmienok, forma, spôsob, rozsah, prerušenie pracovnej cesty
7. Poskytovanie preddavku (povinnosť zamestnávateľa, žiadosť zamestnanca, spôsob, mena)
8. Náležitosti cestovného príkazu – podmienky a vyúčtovanie pracovnej cesty
9. Náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste

   • cestovné výdavky, ubytovacie výdavky, potrebné vedľajšie výdavky, cestovné výdavky za cestu k návšte rodiny, iné a vyššie náhrady
   • stravné v príkladoch - výpočet, krátenie stravného, neposkytnutie stravného

10. Náhrady pri zahraničnej ceste

   • cestovné výdavky, ubytovacie výdavky, potrebné vedľajšie výdavky, komerčné poistenie, povinné/odporúčané očkovanie, náhrady náhradyza cestu k návšteve rodiny, iné a vyššie náhrady
   • stravné v príkladoch - výpočet, krátenie stravného, neposkytnutie stravného
   • vreckové v príkladoch - výpočet

11. Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel v príkladoch - podmienky používania cestných motorových vozidiel, podklady pre výpočet, výpočet
12. Uznávanie výdavkov – preukázateľnosť, paušálna suma, bez preukázania
13. Vyúčtovanie a splatnosť náhrad (mena, lehoty, zaokrúhľovanie)
14. Ostatné pracovnoprávne inštitúty a cestovné náhrady (dočasné pridelene, vyslanie, vznik pracovného pomeru, cesta v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce)
15. Vzory tlačív (cestovný príkaz, pravidelné pracovisko, dohoda o použití cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca, dohoda o použití cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa), vzor výpočtu paušálnej sumy (zdôvodnenie, kalkulácia, príklady)

Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka
10:45 - 11:45 prednáška
11:45 - 12:45 obed
12:45 - 14:15 prednáška
14:15 - 14:30 prestávka
14:30 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 90,00 €
Poplatok bez DPH: 75,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár  pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, videzáznam zo semináru, obed, občerstvenie, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

K dispozícii je aj online verzia seminára

Otázky, ktoré chcete mať na webinári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies