všetky novinky Novinky

všetky články Články


Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na zdaňovanie PO v znení účinnom od 1.1.2018

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na zdaňovanie PO v znení účinnom od 1.1.2018
Termín: 16.10.2018
Prednášajúci:

Ing. Peter Horniaček

- Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

Program:
 • Základná charakteristika dane z príjmov PO 
  • daň z príjmov ako priama daň
  • zákonná úprava a prehľad noviel účinných od 1.1.2018 a noviel prijatých v roku 2018
  • členenie ustanovení pre daň z príjmov PO
 •  Definícia PO v zmysle Občianskeho zákonníka a definícia PO ako daňovníka
  • daňovník s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou
  • povinnosť registrácie PO na účely ZDP
 •  Predmet zdanenia PO
  • definícia základných pojmov – príjem a zdaniteľný príjem
  • príjmy, ktoré sú predmetom dane podľa jednotlivých typov PO
  • príjmy vyňaté z predmetu dane podľa jednotlivých typov PO
  • príjmy oslobodené od dane podľa jednotlivých typov PO, nové oslobodenia od roku 2018
  • daňová povinnosť daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou z príjmov zo zdrojov na území SR, daň vyberaná zrážkou a zabezpečenie dane
  • zdanenie podielov na zisku, dividend, vyrovnacích podielov, podielov na likvidačnom zostatku, použitia kapitálového fondu z príspevkov a oceňovacích rozdielov u PO
 • Určenie základu dane a spôsob jeho zisťovania 
  • zisťovanie základu dane v k. s., v. o. s., pri likvidácii a konkurze
  • osobitný základ dane pre dividendy a ostatné príjmy
 •  Sadzby dane z príjmov PO
  • všeobecná sadzba dane z príjmov PO
  • sadzby dane pre daň vyberanú zrážkou a príjmy podliehajúce dani vyberanej zrážkou
  • sadzba dane uplatňovaná na príjmy plynúce do tzv. nezmluvných štátov
 •  Daňové priznanie k dani z príjmov PO
  • povinnosť podania a výnimky z tejto povinnosti
  • lehota na podanie daňového priznania a možnosť jej odkladu
  • splatnosť dane
  • opravné a dodatočné daňové priznanie
  • tlačivo daňového priznania
 • Zdaňovacie obdobie
  • kalendárny rok a hospodársky rok
  • zdaňovacie obdobie v špecifických situáciách (likvidácia, konkurz, podnikové kombinácie, a pod.)
 • Východiská pri zisťovaní základu dane a prehľad ustanoveniami o zisťovaní základu dane
 • Zdanenie pri presunu majetku, odchode daňovníka alebo presunu podnikateľskej činnosti
 • Daňové a nedaňové výdavky vrátane pravidiel nízkej kapitalizácie
 • Uplatňovanie daňových odpisov a prerušenie odpisovania
 • Odpočet daňovej straty, úľavy na dani a odpočet nákladov na výskum a vývoj
 • Daňová licencia PO a účinnosť jej zrušenia
 • Preddavky na daň z príjmov PO
 • Pravidlá transferového oceňovania a ich rozšírenie aj na vzťahy medzi tuzemskými závislými osobami od roku 2015
  • definícia závislých osôb – tuzemské a zahraničné závislé osoby
  • úprava základu dane závislých osôb
  • metódy transferového oceňovania
  • odsúhlasenie použitia metódy oceňovania
  • dokumentačná povinnosť
 • Prehľad navrhovaných zmien v ZDP s účinnosťou od 1.1.2019
 • Diskusia

 

Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30 pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30 teplý obed

Poplatok s DPH: 90,00 €
Poplatok bez DPH: 75,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK