všetky novinkyNovinky


Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na zdaňovanie PO v znení účinnom od 1.1.2017

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na zdaňovanie PO v znení účinnom od 1.1.2017
Termín: 19.9.2017
Prednášajúci:

Ing. Peter Horniaček

- Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

Program:
 • Základná charakteristika dane z príjmov právnických osôb (PO) 
  • Daň z príjmov ako priama daň
  • Zákonná úprava a prehľad noviel účinných od 1.1.2017
  • Členenie ustanovení pre daň z príjmov PO
 • Definícia PO v zmysle Občianskeho zákonníka a definícia PO ako daňovníka
  • Daňovník s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou
  • Povinnosť registrácie PO na účely ZDP
 • Predmet zdanenia PO
  • Definícia základných pojmov – príjem a zdaniteľný príjem
  • Príjmy, ktoré sú predmetom dane podľa jednotlivých typov PO
  • Príjmy vyňaté z predmetu dane podľa jednotlivých typov PO
  • Príjmy oslobodené od dane podľa jednotlivých typov PO
  • Daňová povinnosť daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou z príjmov zo zdrojov na území SR, daň vyberaná zrážkou a zabezpečenie dane
  • Zdanenie podielov na zisku, dividend, vyrovnacích podielov a podielov na likvidačnom zostatku u PO – zmena účinná od roku 2017 s prehľadom zdanenia podľa zdaňovacieho obdobia vykázania týchto druhov príjmov
 • Určenie základu dane a spôsob jeho zisťovania 
  • Zisťovanie základu dane v k. s., v. o. s., pri likvidácii a konkurze
  • Osobitný základ dane pre dividendy a ostatné príjmy
 • Sadzby dane z príjmov PO
  • Zníženie sadzby dane od roku 2017 a povinnosť prepočtu preddavkov na daň
  • Sadzby dane pre daň vyberanú zrážkou a príjmy podliehajúce dani vyberanej zrážkou
  • Sadzba dane uplatňovaná na príjmy plynúce do tzv. nezmluvných štátov
 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO
  • Povinnosť podania a výnimky z tejto povinnosti
  • Lehota na podanie daňového priznania a možnosť jej odkladu
  • Splatnosť dane
  • Opravné a dodatočné daňové priznanie
  • Tlačivo daňového priznania
 • Zdaňovacie obdobie - Kalendárny rok a hospodársky rok, Zdaňovacie obdobie v špecifických situáciách (likvidácia, konkurz, podnikové kombinácie, a pod.)
 • Východiská pri zisťovaní základu dane a prehľad ustanoveniami o zisťovaní základu dane
 • Daňové a nedaňové výdavky vrátane pravidiel nízkej kapitalizácie
 • Uplatňovanie daňových odpisov a prerušenie odpisovania
 • Odpočet daňovej straty, úľavy na dani a odpočet nákladov na výskum a vývoj
 • Daňová licencia PO a účinnosť jej zrušenia
 • Preddavky na daň z príjmov PO
 • Pravidlá transferového oceňovania a ich rozšírenie aj na vzťahy medzi tuzemskými závislými osobami od roku 2015
  • Definícia závislých osôb – tuzemské a zahraničné závislé osoby
  • Úprava základu dane závislých osôb
  • Metódy transferového oceňovania
  • Odsúhlasenie použitia metódy oceňovania
  • Dokumentačná povinnosť
 • Prehľad navrhovaných zmien v ZDP s účinnosťou od 1.1.2018
 • Diskusia
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30 pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30 teplý obed

Poplatok s DPH: 72,00 €
Poplatok bez DPH: 60,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK