všetky novinky Novinky

všetky články Články


Právne minimum z pracovného práva pre personalistov, mzdárov a HR

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Právne minimum z pracovného práva pre personalistov, mzdárov a HR
Termín: 14.11.2019
Prednášajúci:

Mgr. Juraj Kočiš, LL.M. 
- advokát, člen Slovenskej advokátskej komory. Pôsobil v popredných medzinárodných poradenským spoločnostiach a advokátskych kanceláriách na Slovensku so zameraním na obchodné právo. V súčasnosti sa vo svojej odbornej praxi zameriava najmä na pracovné právo, obchodné právo, trestné právo, cudzinecké právo, súťažné právo a zastupovanie klientov v súdnych sporoch a administratívnych konaniach. Venuje sa aj lektorskej činnosti, prednáša právne témy na odborných seminároch a konferenciách pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty. Je taktiež autorom početných odborných článkov a publikácií

Program:
  • Uzatváranie pracovných zmlúv (pohovor s uchádzačom o zamestnanie – na čo sa pýtať, čo je zakázané, povinné a odporúčané obsahové náležitosti pracovnej zmluvy, na čo si dať pozor, manažérske pracovné zmluvy)
  • Konanie (podpisovanie) v pracovnoprávnych veciach (kto môže za zamestnávateľa konať, správne nastavenie vnútorných predpisov a poverení pre zamestnancov)
  • Práva a povinnosti zamestnancov (všeobecný prehľad, osobitosti vedúcich zamestnancov)
  • Vnútorné predpisy zamestnávateľa (tvorba, zverejňovanie, odporúčaný obsah, zmena/rušenie vnútorných predpisov)
  • Organizácia pracovného času (optimalizácia úpravy pracovného času zamestnancov, správna evidencia pracovného času, doba odpočinku zamestnanca) a dovolenka zamestnanca (nároky zamestnanca, čerpanie dovolenky, čomu sa vyhnúť) 
  • Odmeňovanie zamestnancov (formy odmeňovania, kde a ako upraviť jednotlivé mzdové nároky zamestnanca, predchádzanie diskriminácii pri odmeňovaní zamestnancov)
  • Skončenie pracovného pomeru (spôsoby skončenia pracovného pomeru vo svetle najnovšej judikatúry súdov, správna voľba formy skončenia skončenia PP, na čo si dať pozor, povinné náležitosti dokumentov, čomu sa vyhnúť, procesná taktika)
  • Uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o pracovnej činnosti, o vykonaní práce, brigádnicka práca študentov – kedy zvoliť ktorý typ dohody, výhody/nevýhody jednotlivých typov dohôd)
  • Zástupcovia zamestnancov (postavenie, právomoci, povinnosti)
  • Aktuálne témy a trendy v slovenskom pracovnom práve – rekreačné poukazy, možnosti flexibilnej úpravy pracovného času u zamestnávateľa, zverejňovanie a notifikácia pracovných ponúk, novinky v odmeňovaní zamestnancov, PN a lekárske vyšetrenia zamestnancov, monitorovanie zamestnancov
Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 obed
11:50 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:10 prestávka
13:10 - 14:10 prednáška
14:10 - 14:20 prestávka
14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 84,00 €
Poplatok bez DPH: 70,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, 1x teplý obed, občerstvenie počas celého seminára.

 

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK