všetky novinky Novinky

všetky články Články


Právne minimum pre neprávnikov: obchodné právo + novinky v obchodnom práve v roku 2020

Prihlásiť sa
Názov: Právne minimum pre neprávnikov: obchodné právo + novinky v obchodnom práve v roku 2020
Termín: 27. 4. 2020
Prednášajúci:

KOČIŠ & PARTNERS – advokátska kancelária Košice

 - advokátska kancelária s rozsiahlymi skúsenosťami s právnym poradenstvom pre významné tuzemské ako aj medzinárodné spoločnosti; právne poradenstvo poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Klienti oceňujú schopnosť odborne a fundovane pokryť všetky kľúčové oblasti práva pri súčasnom dôraze na individuálnu profiláciu našich právnikov vo vysoko špecifických oblastiach praxe.

PARTNERI A PREDNÁŠAJÚCI:

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

- advokát, člen Slovenskej advokátskej komory. Pôsobil v popredných medzinárodných poradenských spoločnostiach a advokátskych kanceláriách na Slovensku. Téme daňového práva sa venuje v rámci súčasnej advokátskej praxe. Ministerstvom financií SR bol za Slovenskú republiku nominovaný do štruktúr EÚ ako nezávislý odborník pre oblasť transferového oceňovania na účely uplatňovania Arbitrážnej konvencie EÚ. Aktuálne právne témy prednáša na odborných seminároch a konferenciách pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty


Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.

- advokát, člen Slovenskej advokátskej komory. Pôsobil v popredných medzinárodných poradenským spoločnostiach a advokátskych kanceláriách na Slovensku so zameraním na obchodné právo. V súčasnosti sa vo svojej odbornej praxi zameriava najmä na pracovné právo, obchodné právo, cudzinecké právo, súťažné právo a zastupovanie klientov v súdnych sporoch a administratívnych konaniach. Venuje sa aj lektorskej činnosti, prednáša právne témy na odborných seminároch a konferenciách pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty. Je taktiež autorom početných odborných článkov a publikácií

Program:

Zameranie na obchodné zmluvy, postup ich uzatvárania, právny pohľad na vznik pohľadávky/záväzku, lehoty, premlčanie, náhrada škody

1. Novinky v obchodnom práve v roku 2020

 • Zmeny v právnej úprave obchodného registra
 • Nová úprava likvidácie obchodných spoločností
 • Obmedzenia v podnikaní v dôsledku exekučného konania
 • Ďalšie dôležité zmeny

2. Obchodné záväzkové vzťahy

 • pojem obchodno-záväzkový vzťah
 • obchodné zmluvy - druhy, typy, formy, právna povaha obchodných zmlúv
 • obchodné zmluvy – postup ich uzatvárania, podstatné náležitosti, ich výklad
 • zabezpečovacie inštitúty v obchodnom práve - stručná charakteristika

3. Zodpovednosť za škodu v obchodných vzťahoch a bezdôvodné obohatenie

 • náhrada škody - nárok, objektívna a subjektívna zodpovednosť
 • abstraktný zisk
 • bezdôvodné obohatenie
 • komparácia škody a bezdôvodného obohatenia

4. Zánik záväzkov

 • splnenie záväzku
 • odstúpenie od zmluvy - dôvody odstúpenia, vrátenie nárokov
 • odstupné a výpoveď

5. Omeškanie dlžníka a veriteľa, premlčanie

 • právne dôsledky omeškania dlžníka a veriteľa
 • zodpovednosť za škodu v dôsledku omeškania dlžníka a veriteľa
 • premlčanie nárokov - zo zmluvných vzťahov, pri náhrade škody, bezdôvodnom obohatení

6. Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 – 11:30 prednáška
11:30 – 12:15 obedňajšia prestávka
12:15 – 14:00 prednáška
14:00 – 14:30 diskusia
14:30              záver

Poplatok s DPH: 96,00 €
Poplatok bez DPH: 80,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK