všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Poobedňajší seminár: Daňový poriadok, daňová kontrola – práva a povinnosti daňového subjektu a správcu dane pri daňovej kontrole, novela od 1.1.2020

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Poobedňajší seminár: Daňový poriadok, daňová kontrola – práva a povinnosti daňového subjektu a správcu dane pri daňovej kontrole, novela od 1.1.2020
Termín: 1. 10. 2020
Prednášajúci:

Ing. Eva Ivaničová


- špecialistka a odborníčka Ministerstva financií SR na oblasť zákona o správe daní (daňový poriadok). V minulosti pôsobila niekoľko rokov ako metodik odboru správy daní Finančného riaditeľstva SR. Lektoruje odborné semináre pre verejnosť aj finančnú správu za oblasť daňového poriadku.

Program:

1. Daňová kontrola – postup správcu dane a daňového subjektu pri daňovej kontrole
a/ začatie, priebeh, prerušenie, ukončenie daňovej kontroly, lehoty na vykonanie daňovej kontroly 

 • účel daňovej kontroly
 • ako začína daňová kontrola
 • kde sa vykonáva daňová kontrola
 • čo robiť ak daňová kontrola trvá dlhšie ako 1 rok?
 • špecifická úprava v čase „pandémie 2020“

b/ protokol, čiastkový protokol

 • obsah protokolu,
 • úkon smerujúci na vyrubenie dane

2. Určenie dane podľa pomôcok

 • zákonné dôvody

3. Daňové konanie

 • začiatok, prerušenie, zastavenie konania, účastníci daňového konania
 • špecifická úprava v čase „pandémie 2020“

4. Vyrubovacie konanie

 • po daňovej kontrole, vyrubovací rozkaz, zánik práva vyrubiť daň, skrátené vyrubovacie konanie

5. Opravné prostriedky, odvolacie konanie

špecifická úprava v čase „pandémie 2020“

6. Zmeny v daňovom poriadku od 1.1.2020

 • účinnosť plnomocenstva
 • zmeny v elektronickom doručovaní písomností finančnej správe
 • postup pri registrácii - registrácia z úradnej moci, oznamovacie povinnosti
 • daňové preplatky – vrátenie; daňové nedoplatky - oddlženie fyzických osôb
 • nový spôsob exekúcie – zadržanie vodičského preukazu
 • počítanie lehôt stanovených daňovým poriadkom, resp. daňovými zákonmi

7. Informácia o novele Daňového poriadku pripravovaná k 1. 1. 2021

Harmonogram:

13:00 – 14:30 prednáška
14:30 – 14:45 prestávka
14:45 – 16:15 prednáška

Poplatok s DPH: 54,00 €
Poplatok bez DPH: 45,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Seminár sa bude konať aj v podobe online webinára, viac informácií sa dozviete TUsfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK