všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Zmeny v zákone o dani z motorových vozidiel platné pre rok 2020 a 2021, vrátane zmien v tlačive daňového priznania

Prihlásiť sa
Názov: Online webinár: Zmeny v zákone o dani z motorových vozidiel platné pre rok 2020 a 2021, vrátane zmien v tlačive daňového priznania
Termín: 2. 12. 2020
Prednášajúci:

Ing. Jana Fülöpová

- Ministerstvo financií SR

Online webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra, s.r.o.

Program:

1. Novelizácie zákona, ktoré sa uplatnia pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2020:

 1. novela č. 364/2019 Z. z.
 • posúdenie predmetu dane s ohľadom na zavedenie doplnenia definície „čo sa rozumie použitím vozidla na podnikanie?“
 • výpočet pomernej časti dane pri zániku oslobodenia od dane pre vozidlá slúžiace na záchranu ľudského života, majetku alebo používané na vymedzený účel
 • vznik a zánik daňovej povinnosti rozšírený o prípad odcudzenia vozidla, zamedzenia duplicitného zdanenia
 1. novela zákona účinná od 1. decembra 2020
 • zrušenie podmienky párovania vozidiel v návesovej jazdnej súprave
 • zavedenie samostatnej prílohy k zákonu s ročnými sadzbami osobitne pre vozidlá ťahač a náves
 • úprava ročnej sadzby dane pre jednotlivé kategórie vozidiel
 • nová lehota na podanie daňového priznania, nové tlačivo
 • platenie preddavkov na daň na zdaňovacie obdobie roku 2021 (spôsob výpočtu, lehoty splatnosti)

2. Opatrenia pri uplatňovaní dane z motorových vozidiel prijaté zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 uplatňované v roku 2020

 • podávanie daňového priznania v prípade iného ako ročného zdaňovacieho obdobia a splatnosť pomernej časti dane
 • platenie preddavkov na daň, vysporiadanie dane pri podávaní daňového priznania

Rekapitulácia jednotlivých ustanovení zákona (predmet dane, negatívne vymedzenie predmetu dane, oslobodenie od dane, daňovník, základ dane a ročné sadzby dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, predpokladaná daň, platenie preddavkov na daň)

Harmonogram:

09:00 – 10:20 - prednáška
10:20 – 10:30 - prestávka
10:30 – 11:45 - prednáška
11:45 – 12:30 - obed. prestávka
12:30 – 14:00 - prednáška

Poplatok s DPH: 50,00 €
Poplatok bez DPH: 41,67 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK