všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Zákazky s nízkou hodnotou a nielen – prečo a v čom musí byť verejný obstarávateľ obozretný

Prihlásiť sa
Termín: 9.6.2022
Prednášajúci:

Ing. Helena Polónyi - uznávaná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania a systémov manažérstva kvality. Bývalá členka skúšobných komisií pre Úrad pre verejné obstarávanie. Aktívne sa podieľa na tvorbe smerníc a legislatívy verejného obstarávania a publikačnej činnosti

Webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária, s.r.o., Nitra a EDUCO CONSULT, s.r.o., Žilina

 

Program:
 1. Aktuálne finančné limity zákaziek vyňatých spod aplikácie ZVO a zákaziek s nízkou hodnotou
 2. Novinky a zásadné zmeny v zákazkách s nízkou hodnotou vyplývajúce z novely zákona o VO s účinnosťou od 31.3.2022
   • povinnosť riešiť konflikt záujmov
   • zvýšenie finančných limitov ZNH
   • prípravné trhové konzultácie
   • zmeny zmlúv a ďalšie ustanovenia
   • zmena v používaní elektronických prostriedkov – aj pri ZNH nad súčasné finančné limity, zrušenie elektronického trhoviska, vytvorenie elektronickej platformy
   • zrušenie Rady úradu
 1. Zmeny v postupoch a povinnostiach pri zákazkách s nízkou hodnotou
 2. Ako správne určiť predpokladanú hodnotu zákazky podľa novely zákona
 3. Opis predmetu zákazky, určenie predpokladanej hodnoty zákazky, určenie bežnej dostupnosti na trhu
 4. Dva rôzne finančné limity a dva rôzne postupy pri zadávaní a vyhodnocovaní zákaziek s nízkou hodnotou, povinnosti verejného obstarávateľa
 5. Čo je obsahom dokumentácie pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou
 6. Konflikt záujmov v zákazke s nízkou hodnotou
   • zmapovanie procesov verejného obstarávateľa súvisiace s prípravou a realizáciou verejného obstarávania
   • predchádzanie konfliktu záujmu
   • identifikácia zainteresovaných osôb vo väzbe na možnosti vzniku konfliktu záujmov
   • sledovanie, vyhodnocovanie konfliktu záujmov
   • archivovanie zistených pozitívnych i negatívnych výsledkov konfliktu záujmov
 1. Posúdenie registrácie dodávateľa a jeho subdodávateľov v Registri partnerov verejného sektora pred uzavretím zmluvy po novom. Poznáte zmeny všetkých v § 11 uvedených verejných funkcií??
 2. Uzavretie zmluvy, resp. objednávky v zákazke s nízkou hodnotou – pravidlá, za akých môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom
 3. Zmeny pri vyhotovovaní a posudzovaní referencií, povinnosti verejného obstarávateľa, možnosť ich nahradenia vyhlásením dodávateľa o uskutočnení
 4. Je povinné používanie elektronických informačných systémov aj pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou?
 5. Spracovanie dokumentácie po uzavretí zmluvy, resp. objednávky, vrátane zoznamu dokumentov
 6. Zmena doby uloženia dokumentácie
 7. Profesionalizácia vo verejnom obstarávaní
 8. Je povinnosťou verejného obstarávateľa spracovať interný akt (smernicu, príkaz, atď.) pre postupy v zákazke s nízkou hodnotou ?
 9. Zverejňovacie povinnosti v profile verejného obstarávateľa podľa § 10 ods. 10, § 111 a § 117. Ako spracovať súhrnné správy po novom
 10. Diskusia - možnosť zaslať otázky lektorke aj vopred, prostredníctvom e-mailu
Harmonogram:

08:30 – 09:00 – Prezentácia
09:00 – 10:30 – Prednáška
10:30 – 10:45 – Prestávka
10:45 – 12.15 – Prednáška
12:15 – 12:45 – Prestávka
12:45 – 14.30 – Prednáška

Poplatok s DPH: 60,00 €
Poplatok bez DPH: 50,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF, záznam z webinára po dobu 30 kalendárnych dní od termínu konania, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

online

 

Poznámka:

Cieľ seminára - upriamiť pozornosť účastníkov na prepojenie platného znenia zákona o verejnom obstarávaní s najnovšími novelami/zmenami schválenými zatiaľ v roku 2022 s ich budúcim fungovaním v praxi, ako aj ich vplyvom na prácu verejných obstarávateľov.  

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. 

 

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies