všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Vývoz a dovoz tovarov a služieb z tretích štátov z pohľadu cla a DPH

Prihlásiť sa
Názov: Online webinár: Vývoz a dovoz tovarov a služieb z tretích štátov z pohľadu cla a DPH
Termín: 5. 11. 2020
Prednášajúci:

Ing. Soňa Ugróczy, Ing. Tibor Vojtko

Ing. Soňa Ugróczy,

- daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb ako aj dani z pridanej hodnoty. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Ing. Tibor Vojtko,

- colný poradca v súkromnej spoločnosti - pôsobil viac ako 20 rokov na rôznych pracovných pozíciách Colného riaditeľstva SR. Počas svojej praxe sa špecializoval najmä na oblasť colného dohľadu a colného konania, zastupoval slovenskú colnú správu v odborných komisiách a pracovných skupinách v Bruseli. Pôsobil ako lektor odborného vzdelávania v rámci profesijnej prípravy colníkov a lektorskú činnosť vykonáva aj v súčasnosti pre odbornú verejnosť

Program:

1. Uplatňovanie colných predpisov pri vývoze a dovoze – Ing. Tibor Vojtko

 • stručný prehľad colnej legislatívy EÚ a SR
 • Colné konanie a postavenie (zodpovednosť) deklaranta v colnom konaní
 • Zastupovanie v colnom konaní, rozdiel medzi priamym a nepriamym zastupovaním
 • Vznik a zánik colného dlhu
 • Zabezpečenie dovozných platieb
 • Oslobodenie od cla  pri dovoze tovaru
 • Oslobodenie od cla pri vývoze tovaru

2. Uplatňovanie pravidiel DPH pri vývoze a dovoze – Ing. Soňa Ugróczy

Vývoz

 • Miesto dodania tovaru pri vývoze do tretieho štátu
 • Vznik daňovej povinnosti pri vývoze tovaru (deň dodania pri dodaní tovaru z tuzemska do miesta určenia na území tretieho štátu, ktorý je oslobodený od dane)
 • Vývoz tovaru v rámci reťazového obchodu
 • Premiestnenie tovaru na účely vývozu tovaru
 • Vývoz tovaru spojený s inštaláciou a montážou v treťom štáte
 • Doklady preukazujúce vývoz tovaru; preukazovanie vývozu drobné zásielky cez poštu
 • Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru s nárokom na odpočítanie dane, resp. nesplnenie podmienok pre oslobodenie od DPH (termín na vrátenie vývozného vyhlásenia)
 • Oprava základu dane pre účely DPH
 • Uvádzanie vývozu v daňovom priznaní, odkazy na faktúrach

Dovoz

 • Miesto dodania tovaru pri dovoze tovaru z tretieho štátu 
 • Vznik daňovej povinnosti pri dovoze tovaru (základ dane pri dovoze, preprava tovaru)
 • Právo na odpočítanie DPH pri dovoze tovaru (vyčíslenie základu dane, čo sa do základu dane nezahŕňa)
 • Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru
 • Režim fiškálneho preclenia pri dovoze tovaru
 • Uvádzanie dovozu v daňovom priznaní

Služby

Služby prijaté/dodané do tretích štátov (miesto dodania, vykazovanie)

Harmonogram:

09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 prestávka
11:50 - 13:30 prednáška
13:30 - 13:45 prestávka
13:45 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 90,00 €
Poplatok bez DPH: 75,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Online webinár sa bude konať aj v podobe seminára, viac informácií sa dozviete TU.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK