všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Vypĺňanie tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie 2020

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Online webinár: Vypĺňanie tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie 2020
Termín: 10. 2. 2021
Prednášajúci:

Ing. Peter Horniaček

- Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť.

Webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra, s.r.o.

Program:

1. Podanie tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2020

 • legislatívny rámec – zákon o dani z príjmov a jeho novely v roku 2020, mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov,
 • termín, spôsob podania a možnosti odkladu termínu podania, splatnosť dane za zdaňovacie obdobie 2020,
 • vznik povinnosti podať daňové priznanie,
 • preddavky na daň platené na zdaňovacie obdobie a vyrovnanie celoročnej dane, zmena v platení preddavkov na zdaňovacie obdobie 2021 do lehoty na podanie daňového priznania,
 • riadne daňové priznanie, opravné daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie,
 • aktuálne tlačivo daňového priznania – základný prehľad zmien vrátane poučenia k vyplneniu priznania.

2. Prehľad legislatívnych zmien účinných od 1.1.2020 a 1.1.2021 s vplyvom na vyplnenie tlačiva DP PO
3. Súvislý príklad na vyplnenie tlačiva DP PO s príkladmi na obsahovú náplň jednotlivých riadkov a častí daňového priznania a s osobitným zameraním na:

 • položky zvyšujúce a znižujúce výsledok hospodárenia,
 • zdanenie výnosov plynúcich na kompenzáciu dôsledkov pandémie, uplatnenie daňových výdavkov súvisiacich s pandémiou,
 • úpravu základu dane závislých osôb – transferové oceňovanie, dokumentácia k transferovému oceňovaniu pre rok 2020,
 • nepeňažný príjem prenajímateľa pri vykonaní opráv a technického zhodnotenia vykonaného nájomcom, dotácia na nájomné a jej vplyv na základ dane,
 • vstupná cenu finančného majetku na účely uplatnenia daňového výdavku pri predaji finančného majetku s prehľadom zmien vo vstupnej cene finančného majetku,
 • opravné položky, odpis a postúpenie pohľadávok a ich príslušenstva, pohľadávky voči dlžníkom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, fikcia premlčania na daňové účely od roku 2020,
 • neuhradené záväzky – zvýšenie základu dane, odklad lehôt splatnosti počas pandémie,
 • vplyv rezerv na základ dane – tvorba, použitie, zrušenie,
 • výdavky súvisiace s majetkom charakteru osobnej spotreby,
 • odpisy majetku poskytnutého na prenájom,
 • náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení, zmeny prijaté od roku 2020,
 • ostatné pripočítateľné a odpočítateľné položky,
 • položky upravujúce základ dane na základe testovania jeho výšky (odpisovanie a prenájom tzv. luxusných automobilov, víno ako reklamný predmet, duálne vzdelávanie, členský príspevok z nepovinného členstva, sponzorské v športe),
 • odpisy majetku, prerušenie odpisovania, odpisy majetku poskytnutého na prenájom, odpisovanie majetku obstaraného na lízing, porušenie podmienok operatívneho nájmu a lízingu,
 • sadzba dane, znížená sadzba dane 15 % a kritériá jej uplatnenia,
 • zápočet daňovej licencie,
 • odpočet daňovej straty, zostatok daňovej straty po uplatnení mimoriadneho spôsobu odpočtu daňovej straty za zdaňovacie obdobie 2019 ako mimoriadneho opatrenia,
 • vyplnenie ostatných častí daňového priznania – zdaňovanie dividend, vyrovnacieho podielu a podielu na likvidačnom zostatku, daň pri odchode, asignácia dane, zmeny v zaokrúhľovaní.

Cieľová skupina účastníkov: finanční účtovníci, ekonómovia firiem, účtovní a daňoví poradcovia

Harmonogram:

09:00 – 10:20 - prednáška
10:20 – 10:30 - prestávka
10:30 – 11:45 - prednáška
11:45 – 12:30 - obed. prestávka
12:30 – 14:30 - prednáška

Poplatok s DPH: 50,00 €
Poplatok bez DPH: 41,67 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie GoToWebinar.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK