všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Vybrané problémové oblasti v zákone o DPH a DANI Z PRÍJMOV

Prihlásiť sa
Názov: Online webinár: Vybrané problémové oblasti v zákone o DPH a DANI Z PRÍJMOV
Termín: 1. 10. 2021
Prednášajúci:

Ing. Soňa Ugróczy

- daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Online webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Program:

1. BLOK - DPH:

 • Nehnuteľnosti a ich daňový režim DPH § 38 – pozor na časté chyby (kedy vzniká právo na odpočítanie DPH pri kúpe nehnuteľnosti, predaj a prenájom nehnuteľností, predaj starších bytov po 1.1.2019, uplatňovanie prenosu daňovej povinnosti pri predaji nehnuteľnosti)
 • Nákup automobilu a uplatnenie DPH režimu (obstaranie v tuzemsku, zo zahraničia – nové auto, ojazdené auto, kúpa od fyzickej osoby)
 • Vznik daňovej povinnosti na vybraných príkladoch z praxe – predaj tovaru, nadobudnutie tovaru, tovar s inštaláciou alebo montážou, prijaté preddavky, prijaté služby zo zahraničia z EU, z tretích štátov, refakturácia, tuzemský prenos daňovej povinnosti a iné
 • Trojstranný obchod na príkladoch z praxe - pravidlá, podmienky, vykazovanie v priznaní a súhrnnom výkaze, dopad porušeného trojstranného obchodu z pohľadu slovenských firiem
 • Aktuálne pravidlá pre oslobodenie od dane pri predaji tovaru do iného členského štátu a pri vývoze tovaru, aj vrátane dopadov BREXITU
 • Informácie k uplatňovaniu DPH pri predaji tovaru na diaľku platné od 1.7.2021 (e-commerce) – informácie k podávaniu „formulára daňového priznania v OSS“; daňový režim pri tovare dodanom do 30.6. 2021 a vrátenom po 1.7.2021; dátum vykazovania dodávok v daňovom priznaní OSS pri preddavkoch, vyúčtovacích faktúrach a dobropisoch; odpočítanie dane v OSS; prepočet kurzu pri platbách v inej mene; záznamová povinnosť
 • Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH (príklady neuznania odpočítania DPH z aplikačnej praxe; vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane)
 • Zmluvné sankcie ako odplata s DPH pri poskytovaní služieb – pozor na plnenia za protihodnotu
 • Oprava základu dane: § 25 – reklamácia tovaru v EU, skonto na zakúpený tovar z EU a oprava základu dane podľa § 25a pri nezaplatení pohľadávky – vplyv odpísania pohľadávky z účtovníctva na uplatnenie nároku voči štátu

2. BLOK - DAŇ Z PRÍJMOV:

 • Pravidlá pre umorovanie daňovej straty v zdaňovacom období 2020, 2021 – obdobia počas ktorých možno uplatniť daňovú stratu, podmienky jej odpočítania, zánik práva na odpočítanie, súbeh daňových strát podľa starých a nových pravidiel
 • Uplatňovanie daňových výdavkov spoločnosti na príkladoch z praxe
 • Daňové a odvodové povinnosti pri vyplácaní dividendy (podielu na zisku) slovenskému spoločníkovi – okamih zdanenia, povinnosti pri výplate
 • Opravy chýb minulých období a ich dopad na základ dane
 • Oslobodenie od dane z nepeňažných plnení pre zamestnanca do 500 eur od 1.1.2022

3. Blok - Diskusia

Harmonogram:

09:00 - 10:20 prednáška
10:20 - 10:30 prestávka
10:30 - 11:45 prednáška
11:45 - 12:30 prestávka
12:30 - 13:30 prednáška
13:30 – 13:40 prestávka
13:40 – 14:30 prednáška

Poplatok s DPH: 60,00 €
Poplatok bez DPH: 50,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané, je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. 

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK