všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Účtovná závierka za rok 2020

Prihlásiť sa
Názov: Online webinár: Účtovná závierka za rok 2020
Termín: 27. 1. 2021
Prednášajúci:

Ing. Monika Adamíková

– Finančné riaditeľstvo SR, metodička pre oblasť jednoduchého a podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov

Program:

1. Účtovné predpisy, zmeny za rok 2020

 • Zmeny v podmienkach pre vznik povinnosti auditu od 1.1.2020, 1.1.2021 a 1.1.2022 (vplyv na účtovanie zásob spôsobom A)
 • Zmeny v zákone o účtovníctve s účinnosťou od 1.10.2020 - zrušenie spoločnosti, dodatočná likvidácia, zodpovednosť štatutárneho orgánu

2. Účtovný pohľad na rok 2020 v súvislosti s obdobím pandémie

 • Podpora zo strany štátu
  • dotácie na nájomné – účtovanie u nájomcu a prenajímateľa
  • príspevky na podporu a udržanie zamestnanosti – príspevky na náhradu mzdy zamestnancom, príspevky za stratu príjmu
 • Stanovenie poklesu tržieb na rôzne účely (získanie príspevku na úhradu časti mzdových nákladov, splatnosť poistného za marec 2020 – nariadenie vlády č. 76/2020, neplatenie preddavkov na daň z príjmov – zákona č. 67/2020 Z. z. v znení zákona č. 96/2020)
 • Znehodnotenie zásob z dôvodu uzatvorenia prevádzok

3. Kontrolné a prípravné práce na zostavenie účtovnej závierky v súlade s účtovnými predpismi

 • Overenie správnosti veľkostnej skupiny, overenie vzniku povinnosti zmeniť veľkostnú skupinu
 • Kontrola bilančnej kontinuity a účtov, ktoré nesmú vykazovať na konci účtovného obdobia zostatok
 • Inventarizácia majetku a záväzkov ako podmienka preukázateľnosti účtovníctva
 • Kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam

4. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady

 • časové rozlíšenie, opravné položky, rezervy, ocenenie majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, splatná daň vrátane účtovania preddavkov a vyrovnania preddavkov v priebehu roka 2020, odložená daň a ďalšie.

5. Zostavenie účtovnej závierky a následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky

 • Termíny plnenia povinností v priebehu roka 2020 pod vplyvom pandémie
 • Register účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky, oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky za účtovné obdobie 2020
 • Osobitosti vykazovania údajov účtovnej závierky mikro, malej a veľkej ÚJ

6. Novela postupov účtovania v znení známom ku dňu realizácie seminára

7. Diskusia

Harmonogram:

09:00 – 10:20 - prednáška
10:20 – 10:30 - prestávka
10:30 – 11:45 - prednáška
11:45 – 12:30 - obed. prestávka
12:30 – 14:30 - prednáška

Poplatok s DPH: 50,00 €
Poplatok bez DPH: 41,67 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK