všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2020 a zmeny pre rok 2021

Prihlásiť sa
Názov: Online webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2020 a zmeny pre rok 2021
Termín: 10. 12. 2020
Prednášajúci:

Ing. Jana Turóciová

– Finančné riaditeľstvo SR; metodička účtovníctva

Online webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou EDUCO-CONSULT, s.r.o., Žilina

Program:

1. Účtovné predpisy, zmeny na rok 2020 

 • zmeny v podmienkach pre vznik povinnosti auditu od 1.1.2020, 1.1.2021 a 1.1.2022 (vplyv na účtovanie zásob spôsobom A)
 • zmeny v zákone o účtovníctve s účinnosťou od 1.10.2020 - zrušenie spoločnosti, dodatočná likvidácia, zodpovednosť štatutárneho orgánu

2. Účtovný pohľad na rok 2020 v súvislosti s obdobím pandémie

 • podpora zo strany štátu
 • dotácie na nájomné – účtovanie u nájomcu a prenajímateľa
 • príspevky na podporu a udržanie zamestnanosti – príspevky na náhradu mzdy zamestnancom, príspevky za stratu príjmu
 • stanovenie poklesu tržieb na rôzne účely (získanie príspevku na úhradu časti mzdových nákladov,  splatnosť poistného za marec 2020 – nariadenie vlády č. 76/2020, neplatenie preddavkov na daň z príjmov – zákona č. 67/2020 Z. z. v znení zákona č. 96/2020)
 • znehodnotenie zásob z dôvodu uzatvorenia prevádzok

3. Kontrolné  a prípravné práce na zostavenie účtovnej závierky v súlade s účtovnými predpismi

 • overenie správnosti veľkostnej skupiny, overenie vzniku povinnosti zmeniť veľkostnú skupinu
 • kontrola bilančnej kontinuity a  účtov, ktoré nesmú vykazovať na konci účtovného obdobia zostatok
 • inventarizácia majetku a záväzkov ako podmienka preukázateľnosti účtovníctva
 • kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam

4. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady

 • časové rozlíšenie, opravné položky, rezervy, ocenenie majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, splatná daň vrátane účtovania preddavkov a vyrovnania preddavkov v priebehu roka 2020, odložená daň a ďalšie

5. Zostavenie účtovnej závierky a následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky

 • termíny plnenia povinností v priebehu roka 2020 pod vplyvom pandémie
 • register účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky, oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

6. Novela postupov účtovania v znení známom ku dňu realizácie seminára

7. Diskusia

Harmonogram:

08:30 - 09:00 Prezentácia
09:00 - 14:30 Prednáška

Poplatok s DPH: 50,00 €
Poplatok bez DPH: 41,67 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK