všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2021 a novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

Prihlásiť sa
Termín: 14. 12. 2021
Prednášajúci:

Ing. Mária Horváthová – Ministerstvo financií SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva; audítorka, členka SKAu

Online webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra, s.r.o.

Program:

1. Účtovníctvo v priebehu roka 2021

 • Účtovné prípady podľa jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
 • Správne účtovanie položiek vlastného imania

2. Kroky pred zostavením účtovnej závierky

 • Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania. Výsledky inventarizácie z pohľadu účtovníctva a z pohľadu zákona o dani z príjmov
 • Účtovné prípady spojené s účtovnou závierkou – oceňovanie majetku a záväzkov ku dňu, ktorému sa zostavuje účtovná závierka:
 • ocenenie reálnou hodnotou v účtovnej závierke a vplyv na základe dane z príjmov
 • opravné položky v účtovnej závierke a opravné položky z pohľadu zákona o dani z príjmov
 • nevyfakturované dodávky, pohľadávky s neurčitou výškou, rezervy v účtovnej závierke a daňovo uznané rezervy
 • kurzové rozdiely
 • časové rozlíšenie nákladov a výnosov
 • Zabezpečenie úplnosti účtovníctva – doúčtovanie účtovných prípadov z dôvodu zostavenia účtovnej závierky

3. Rozsah zostavenia účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v podvojnom účtovníctve

 • Položky súvahy a výkazu ziskov a strát.
 • Poznámky – ako dôležitá zákonná povinnosť účtovnej závierky

4. Archivácia účtovnej závierky, možnosti a legislatívne zmeny, ukladanie do registra účtovných závierok, proces schvaľovania účtovnej závierky, zmeny pre povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom

5. Novela zákona o účtovníctve od 1.1. 2022

 • Zmeny pre vedenie účtovníctva od 1.1.2022
 • Proces digitalizácie účtovníctva
 • Rovnocennosť listinnej a elektronickej podoby účtovných záznamov
 • Proces spracovania účtovných záznamov v účtovníctve, povinnosť dodržania vymedzených zásad
 • Transformácia účtovných záznamov
 • Elektronické uchovávanie účtovnej dokumentácie bez povinnosti zaručene konverzie
 • Zmeny pre dokumenty v registri účtovných závierok
 • Zmeny pre ukladanie pokút za poručenie zákona o účtovníctve

6. Diskusia

 

Cieľová skupina účastníkov: účtovníci, ekonómovia firiem, daňoví poradcovia a audítori

Harmonogram:

09:00 10:20 prednáška
10:20 10:30 prestávka
10:30 11:45 prednáška
11:45 – 12:30 prestávka
12:30 13:30 prednáška
13:30  13:40 prestávka
13:40 – 14:30 prednáška

Poplatok s DPH: 60,00 €
Poplatok bez DPH: 50,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. 

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK