všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2021

Seminár sa už uskutočnil
Termín: 28. 1. 2022
Prednášajúci:

Ing. Monika Adamíková

- metodička Finančného riaditeľstva SR pre oblasť účtovníctva. Je autorkou viacerých publikácií a odborných článkov na tému účtovníctva, ako aj lektorkou odborných seminárov pre verejnosť.

Program:

1. Zmeny v účtovných predpisoch na rok 2021 a zmeny v osobitných predpisoch a ich vplyv na účtovanie

 • Zmeny v postupoch účtovania
  • účtovanie prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov
  • účtovanie zníženia DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke + ďalšie otázky súvisiace s účtovaním DPH
  • ostatné zmeny (goodwill pri zlúčení, účtovanie finančnej garancie)
 • Zmeny v Zákonníku práce v súvislosti s poskytovaním finančného príspevku na stravovanie
  • podmienky poskytnutia finančného príspevku a jeho účtovanie
  • účtovanie stravovacích poukážok v elektronickej forme (tzv. callio karty)

2. Obdobie pandémie v r. 2021 a jej dopad na účtovníctvo

 • Podpora zo strany štátu
  • dotácie na nájomné – účtovanie u nájomcu a prenajímateľa + špecifiká súvisiace s dotáciou na nájomné
  • príspevky na podporu a udržanie zamestnanosti, tzv. prvá pomoc (prvá pomoc plus, prvá pomoc plus plus, prvá pomoc prepojená na covid automat)
  • stanovenie poklesu tržieb

3. Kontrolné  a prípravné práce na zostavenie účtovnej závierky v súlade s účtovnými predpismi

 • Overenie správnosti veľkostnej skupiny, overenie vzniku povinnosti zmeniť veľkostnú skupinu
 • Kontrola bilančnej kontinuity a účtov, ktoré nesmú vykazovať na konci účtovného obdobia zostatok
 • Inventarizácia majetku a záväzkov ako podmienka preukázateľnosti účtovníctva
 • Kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam

4. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady

 • časové rozlíšenie, opravné položky, rezervy, ocenenie majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, odložená daň a ďalšie.

5. Zostavenie účtovnej závierky a následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky

 • Register účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky, oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
 • Povinnosť auditu za rok 2021 – zmeny v podmienkach pre vznik povinnosti auditu od 1.1.2021
 • Osobitosti vykazovania údajov účtovnej závierky mikro, malej a veľkej ÚJ

6. Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

 • Zmeny súvisiace s registrom účtovných závierok – povinnosť elektronického doručovania dokumentov, možnosť presunutia niektorých omylom uložených dokumentov
 • Spoločnosť v kríze
 • Elektronizácia účtovných záznamov
 • Zmeny v uložení pokút
 • Ďalšie zmeny (účtovný doklad, inventarizácia, uchovávanie účtovnej dokumentácie a pod.)

7. Diskusia

Cieľová skupina účastníkov: finanční účtovníci, ekonómovia firiem, účtovní a daňoví poradcovia

Harmonogram:

09:00 - 10:20 prednáška
10:20 - 10:30 prestávka
10:30 - 11:45 prednáška
11:45 - 12:30 prestávka
12:30 - 13:30 prednáška
13:30 - 13:40 prestávka
13:40 - 14:30 prednáška

Poplatok s DPH: 60,00 €
Poplatok bez DPH: 50,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF, záznam z webináru po dobu 10 kalendárnych dní od termínu konania, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies