všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Škola podvojného účtovníctva: Pohľadávky a vlastné imanie, účtovný a daňový pohľad

Seminár sa už uskutočnil
Termín: 14. 10. 2021
Prednášajúci:

Ing. Jana Acsová – je audítorkou - členkou SKAu, daňovou poradkyňou – členkou SKDP a odborníčkou v oblasti daní, účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a je obľúbenou lektorkou účtovných a daňových seminárov pre odbornú verejnosť

Online webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra, s.r.o.

Program:

1. Pohľadávky – základné východiská pri nakladaní s pohľadávkami:

  • plynutie času, splatnosť a premlčanie pohľadávky
  • príslušenstvo k pohľadávkam, omeškanie dlžníka s platením

2. Pohľadávky:

  • testovanie pohľadávok na zníženie hodnoty; opravná položka k pohľadávkam z hľadiska účtovného a daňového
  • odpísanie a postúpenie pohľadávky – možnosti a obmedzenia z hľadiska účtovného a daňového

3. Oprava základu dane z dôvodu nevymožiteľnosti pohľadávky:

  • účtovanie opravy odpočítania DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke
  • oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby

4. Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom vo vybraných súvislostiach:

  • vklady do základného imania – nadväznosti na Obchodný zákonník a zákon o dani z príjmov
  • účtovanie na účte 413 - Ostatné kapitálové fondy
  • vklady do kapitálového fondu z príspevkov a ich daňové posúdenie
  • dividendy
Harmonogram:

09:00 – 10:20 - prednáška
10:20 – 10:40 - prestávka
10:40 – 12:10 - prednáška

Poplatok s DPH: 54,00 €
Poplatok bez DPH: 45,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie GoToWebinar.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies