všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Seminár sa už uskutočnil
Termín: 19. 1. 2022
Prednášajúci:

Ing. Marcela Prajová

- pracovníčka Finančnej správy SR, od roku 2000 pôsobí ako metodik a špecialista v oblasti dane z príjmov fyzických osôb, vrátane zdaňovania príjmov zo závislej činnosti. Je dlhoročnou lektorkou a autorkou odborných článkov a publikácií v danej oblasti.

Online webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou EDUCO - CONSULT, s. r. o., Žilina

Program:

1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021

 • podmienky na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2021
 • žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • lehoty v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • praktické príklady na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

2. Príjmy vstupujúce do ročného zúčtovania preddavkov na daň

 • zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti
 • príjmy vylúčené z predmetu dane
 • príjmy oslobodené od dane – napr. zmeny v súvislosti so stravovaním zamestnancov, doprava do zamestnania

3. Základ dane z príjmov zo závislej činnosti

4. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)
 • nezdaniteľná časť základu dane – doplnkové dôchodkové sporenie
 • praktické príklady uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane

5. Uplatnenie daňového bonusu

 • podmienky na uplatnenie daňového bonusu, zmeny účinné v priebehu roku 2021
 • preukazovanie nároku na daňový bonus
 • uplatnenie daňového bonusu v priebehu roku a pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň
 • praktické príklady uplatnenia daňového bonusu

6. Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

 • podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
 • výpočet výšky daňového bonusu na zaplatené úroky
 • preukazovanie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky
 • praktické príklady uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky

7. Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

8. Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti od 01.01.2022 a neskôr, napr.:

 • oslobodenie nepeňažných plnení
 • zmeny v uplatňovaní daňového bonusu
 • zmeny v poukazovaní podielu zaplatenej dane

 

(V nadväznosti na legislatívne zmeny, môže byť program upravený).

Harmonogram:

  8:30 –   9:00   - Prezentácia
  9:00 – 14:30   - Prednáška
14:30               Predpokladané ukončenie

Poplatok s DPH: 60,00 €
Poplatok bez DPH: 50,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies