všetky novinky Novinky

všetky články Články


Online webinár: Právne minimum pre neprávnikov: obchodné právo + novinky v obchodnom práve v roku 2020

Prihlásiť sa
Názov: Online webinár: Právne minimum pre neprávnikov: obchodné právo + novinky v obchodnom práve v roku 2020
Termín: 11. 6. 2020
Prednášajúci:

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M. a Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.


- sú partnermi a pôsobia v advokátskej kancelárii KOČIŠ & PARTNERS; ide o advokátsku kanceláriu s rozsiahlymi skúsenosťami s právnym poradenstvom pre významné tuzemské ako aj medzinárodné spoločnosti; právne poradenstvo poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Klienti oceňujú schopnosť odborne a fundovane pokryť všetky kľúčové oblasti práva pri súčasnom dôraze na individuálnu profiláciu našich právnikov vo vysoko špecifických oblastiach praxe.

Program:

1. Obchodné záväzkové vzťahy

 • pojem obchodno-záväzkový vzťah
 • obchodné zmluvy - druhy, typy, formy, právna povaha obchodných zmlúv
 • obchodné zmluvy – postup ich uzatvárania, podstatné náležitosti, ich výklad
 • zabezpečovacie inštitúty v obchodnom práve - stručná charakteristika

2. Omeškanie dlžníka a veriteľa, premlčanie

 • právne dôsledky omeškania dlžníka a veriteľa
 • zodpovednosť za škodu v dôsledku omeškania dlžníka a veriteľa
 • premlčanie nárokov - zo zmluvných vzťahov, pri náhrade škody, bezdôvodnom obohatení

3. Zánik záväzkov

 • splnenie záväzku
 • odstúpenie od zmluvy - dôvody odstúpenia, vrátenie nárokov
 • odstupné a výpoveď

4. Dopad pandémie Covid-19 na zmluvné vzťahy

 • nájomné vzťahy v kontexte pandémie Covid-19
 • nemožnosť zmluvného plnenia
 • „vyššia moc“ a okolnosti vylučujúce zodpovednosť
 • zmarenie účelu zmluvy
 • mimoriadne regulačné opatrenia s dopadom na zmluvné vzťahy (dočasná ochrana podnikateľov pred konkurzmi, odklad splácania úverov atď.)
 • odporúčania pre minimalizáciu negatívnych dopadov pandémie COVID-19 na zmluvné vzťahy

5. Diskusia

Harmonogram:

09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestávka
10:45 – 12:15 prednáška

Poplatok s DPH: 42,00 €
Poplatok bez DPH: 35,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK