všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Praktické uplatňovanie DPH a DANE Z PRÍJMOV v roku 2021

Prihlásiť sa
Názov: Online webinár: Praktické uplatňovanie DPH a DANE Z PRÍJMOV v roku 2021
Termín: 10. 5. 2021
Prednášajúci:

Ing. Soňa Ugróczy

- daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Seminár je organizovaný v spolupráci so spoločnosťou EDUCO-Consult Žilina, s.r.o.

Program:

Webinár bude zameraný predovšetkým na aktuálne problémy, okruhy a témy v oblasti dane z pridanej hodnoty a v oblasti dane z príjmov, ktoré treba riešiť v roku 2021.
Získajte všetky potrebné relevantné informácie pre vašu prax tak, aby ste predišli chybám a omylom.

I.BLOK – oblasť DPH

 1. Registrácia pre DPH pri dodaní stavebného pozemku (pozor na počítanie obratu, prijaté zálohy na budúce dodanie)
 2. Kedy fakturovať služby zahraničnému odberateľovi so slovenskou daňou a kedy bez dane? (čo má vplyv na fakturáciu, ako postupovať, vykazovať poskytnuté služby)
 3. Uplatňovanie nulovej sadzby DPH na respirátory (uvádzanie vo výkazoch, odpočítanie DPH 2020 a následný predaj v roku 2021)
 4. Dotácia na nájomné z Ministerstva hospodárstva SR a uvádzanie opravy základu dane v daňovom priznaní DPH
 5. Vznik daňovej povinnosti (nesprávne vystavené faktúry za prijaté služby zo zahraničia – otázka vzniku DP, odpočtu DPH z týchto faktúr, refakturácia prepravy do EU, fakturácií energií skutočný odber resp. paušál a iné)
 6. Vybrané príklady na odpočítanie dane (vznik práva na odpočet DPH, časové uplatnenia práva na odpočítanie dane)
 7. Osoba povinná platiť daň správcovi dane (nákup tovaru od zahraničnej osoby, tuzemský prenos daňovej povinnosti)
 8. Lehoty na preukazovanie oslobodenia pri predaji tovaru – predaj do EU, vývoz tovaru do tretích krajín zmeny od 1.1.2021
 9. Zmeny v tlačive daňového priznania DPH od 1.1.2021 (vykazovanie trojstranného obchodu po novom, prijaté služby z EU a tretích krajín, vykazovanie opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke)

II.BLOK – oblasť DAŇ Z PRÍJMOV

 1. Dotácie na nájomné, iné dotácie – daňový a účtovný dopad (do ktorého obdobia účtovať, dohoda o zľave po zostavení účtovnej závierky)
 2. Vybrané aplikačné problémy z oblasti majetku s vplyvom na daň (predaj majetku v 6. odpisovej skupine (budova) – uplatnenie daňových odpisov, dopad na základ dane; ocenenie majetku pre daňovú základňu; technické zhodnotenie vs. opravy)
 3. Uplatňovanie výdavkov spoločnosti na príkladoch z praxe (náhrady za používanie vlastných zariadení na homeoffice, PHL, reklama počas pandémie, limit na daňovo uznanú tvorbu sociálneho fondu pri účtovnej strate, nepreukázané poradenské služby a iné)
 4. Nepeňažné benefity pre zamestnancov ako daňové výdavky spoločnosti (napr. pitný režim; karta vodiča; jazykové kurzy pre zamestnancov, očná prehliadka; dovolenka nad limit zákona; auto na súkromné účely)
 5. Platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb v preddavkovom období 2021
 6. Medzinárodne zdanenie (prijaté služby na montážnom projekte v tretej krajine, licenčné poplatky napr. za kúpu softvéru, kedy sa uplatní zrážková daň a kedy nie,)
 7. Diskusia

 

Harmonogram:

08:30 – 09:00 - prezentácia
09:00 – 14:30 - prednáška

Poplatok s DPH: 50,00 €
Poplatok bez DPH: 41,67 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. 

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK