všetky novinky Novinky

všetky články Články


Online webinár: Pracovné právo z pohľadu teórie a praxe

Názov Online webinár: Pracovné právo z pohľadu teórie a praxe
Termín 20. 10. 2020
Prednášajúci

JUDr. Radoslava Lichnovská a Mgr. Tomáš Grell LL.M., advokátska kancelária Taylor Wessing

Advokátska kancelária Taylor Wessing
Taylor Wessing - je medzinárodná advokátska kancelária poskytujúca právne poradenstvo z 28 samostatných kancelárii v 16 krajinách sveta. Advokátska kancelária Taylor Wessing v Bratislave patrí medzi dve najväčšie medzinárodné advokátske kancelárie a celkovo medzi päť najväčších advokátskych kancelárií na Slovensku. Právnici advokátskej kancelárie Taylor Wessing v Bratislave sa špecializujú na jednotlivé oblasti práva, vrátane pracovného práva, čo im umožňuje poskytovať komplexné právne poradenstvo efektívnym spôsobom.

JUDr. Radoslava Lichnovská
JUDr. Radoslava Lichnovská je vedúcou advokátkou pracovnoprávneho tímu advokátskej kancelárie Taylor Wessing v Bratislave. Zastupuje klientov v konaniach pred súdmi Slovenskej republiky, zúčastňuje sa v mene klientov kolektívnych vyjednávaní so zástupcami odborových organizácii a poskytuje zamestnávateľom i zamestnancom ďalšie strategické poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Má niekoľkoročné skúsenosti s lektorskou činnosťou pre zamestnávateľov. 

Mgr. Tomáš Grell, LL.M.
Mgr. Tomáš Grell, LL.M. je advokátskym koncipientom a členom pracovnoprávneho tímu advokátskej kancelárie Taylor Wessing v Bratislave, poskytuje klientom poradenstvo v oblastiach pracovného práva, vrátane založenia, zmien a skončenia pracovného pomeru, pracovného času, odmeňovania zamestnancov, kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, či inšpekcie práce.

Poplatok s DPH 78,00 EURO
Prihlášky

OSOBNÉ ÚDAJE
FAKTURAČNÉ ÚDAJEINFORMÁCIE

Účastnícky poplatok zahŕňa vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed.

Potvrdenie registrácie spolu so zálohovou faktúrou Vám zašleme do 3 pracovných dní od odoslania prihlášky.

Poplatok za seminár je potrebné zaplatiť pred konaním seminára. Celkovú sumu s DPH uhraďte prevodom na bankový účet 2623040147 / 1100; IBAN: SK28 1100 0000 0026 2304 0147. Ako variabilný symbol uveďte číslo zálohovej faktúry. Vyúčtovaciu faktúru obdržíte v deň konania seminára. Ak sa seminár nekoná v mesiaci, v ktorom sme obdržali zálohovú platbu, bude vám zaslaná aj faktúra k prijatej zálohovej platbe.

Zastúpenie prihláseného účastníka je možné
, po oznámení organizátorovi, bez ďalšieho poplatku. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Pri neúčasti na seminári resp. odhlásení v termíne 3 pracovné dni pred termínom konania seminára je splatný celý účastnícky poplatok.

Vyplnením tohto formulára dávam v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním uvedených osobných údajov spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na účel registrácie na uvedené podujatie.

To, ako chránime Vaše osobné údaje nájdete v dokumente Ochrana osobných údajov.

Vyplnením tohto formulára súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Kontaktná osoba: Veronika Šišovská, tel.: +421 907 288 521, e-mail: Veronika.Sisovska@sfera.sk​


 
sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK