všetky novinky Novinky

všetky články Články


Online webinár: Pracovné právo z pohľadu teórie a praxe

Prihlásiť sa
Názov: Online webinár: Pracovné právo z pohľadu teórie a praxe
Termín: 20. 10. 2020
Prednášajúci:

JUDr. Radoslava Lichnovská a Mgr. Tomáš Grell LL.M., advokátska kancelária Taylor Wessing

Advokátska kancelária Taylor Wessing
Taylor Wessing - je medzinárodná advokátska kancelária poskytujúca právne poradenstvo z 28 samostatných kancelárii v 16 krajinách sveta. Advokátska kancelária Taylor Wessing v Bratislave patrí medzi dve najväčšie medzinárodné advokátske kancelárie a celkovo medzi päť najväčších advokátskych kancelárií na Slovensku. Právnici advokátskej kancelárie Taylor Wessing v Bratislave sa špecializujú na jednotlivé oblasti práva, vrátane pracovného práva, čo im umožňuje poskytovať komplexné právne poradenstvo efektívnym spôsobom.

JUDr. Radoslava Lichnovská
JUDr. Radoslava Lichnovská je vedúcou advokátkou pracovnoprávneho tímu advokátskej kancelárie Taylor Wessing v Bratislave. Zastupuje klientov v konaniach pred súdmi Slovenskej republiky, zúčastňuje sa v mene klientov kolektívnych vyjednávaní so zástupcami odborových organizácii a poskytuje zamestnávateľom i zamestnancom ďalšie strategické poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Má niekoľkoročné skúsenosti s lektorskou činnosťou pre zamestnávateľov. 

Mgr. Tomáš Grell, LL.M.
Mgr. Tomáš Grell, LL.M. je advokátskym koncipientom a členom pracovnoprávneho tímu advokátskej kancelárie Taylor Wessing v Bratislave, poskytuje klientom poradenstvo v oblastiach pracovného práva, vrátane založenia, zmien a skončenia pracovného pomeru, pracovného času, odmeňovania zamestnancov, kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, či inšpekcie práce.

Program:

1. Založenie pracovného pomeru

 • pracovná zmluva a jej náležitosti, skúšobná doba
 • doba trvania pracovného pomeru, pracovný pomer na kratší pracovný čas
 • domácka práca a home office, konkurenčná doložka

2. Pracovný čas a dovolenka

 • limity pracovného času, rozvrhnutie pracovného času,
 • prestávky v práci, doba odpočinku, práca nadčas,
 • výmera dovolenky a jej krátenie, čerpanie dovolenky

3. Prekážky v práci

 • dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca
 • prekážky v práci na strane zamestnávateľa

4. Odmeňovanie zamestnancov

 • mzda a mzdové podmienky, zákaz diskriminácie,
 • minimálne mzdové nároky, odmeňovanie v prípade práce nadčas, vo sviatok, v sobotu a nedeľu, a nočnej práce,
 • splatnosť mzdy a výplatný termín, zrážky zo mzdy

5. Skončenie pracovného pomeru

 • dohoda o skončení pracovného pomeru,
 • výpoveď a výpovedné dôvody, okamžité skončenie pracovného pomeru skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, hromadné prepúšťanie
 • odstupné, nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru

6. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti

7. Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

 • povinnosti zamestnávateľa voči zástupcom zamestnancov,
 • podmienky činnosti zástupcov zamestnancov a ich ochrana
 • právo na kolektívne vyjednávanie)

8. Aktuálne témy v pracovnom práve

9. Diskusia

Harmonogram:

09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 prestávka
11:50 - 13:30 prednáška
13:30 - 13:45 prestávka
13:45 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 78,00 €
Poplatok bez DPH: 65,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Online webinár sa bude konať aj v podobe seminára, viac informácií sa dozviete TU.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK