všetky novinky Novinky

všetky články Články


Online webinár: Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve / účtovné súvzťažnosti

Prihlásiť sa
Názov: Online webinár: Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve / účtovné súvzťažnosti
Termín: 27. 10. 2020
Prednášajúci:

Ing. Monika Adamíková

- metodička Finančného riaditeľstva SR pre oblasť účtovníctva. Je autorkou viacerých článkov a publikácií, lektorka za oblasť účtovníctva Finančného riaditeľstva SR, ako aj lektorka odborných seminárov pre verejnosť

Program:

1. Úvod do postupov účtovania

 • základné zásady vedenia podvojného účtovníctva (akruálny princíp, bilančná kontinuita a pod.)
 • základné zmeny súvahových stavov

2. Všeobecné ustanovenia postupov účtovania

 • deň uskutočnenia účtovného prípadu a jeho špecifiká
 • časové rozlíšenie nákladov a výnosov

3. Zásady pre členenie majetku a záväzkov a ich oceňovanie

 • všeobecné zásady (krátkodobý, dlhodobý majetok alebo zámer účtovnej jednotky)
 • členenie a oceňovanie konkrétneho druhu majetku (dlhodobý majetok, zásoby, cenné papiere a podiely, zmeny reálnej hodnoty)
 • základné zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek a rezerv

4. Osobitné účtovné prípady – stručná charakteristika

 • zrušenie účtovnej jednotky bez likvidácie (zlúčenie, splynutie, rozdelenie)
 • zrušenie účtovnej jednotky s likvidáciou
 • účtovná jednotka v konkurze a reštrukturalizácii

5. Prierez účtovnými triedami so zameraním na špecifiká jednotlivých tried

 • účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok – obstaranie, ocenenie, vyradenie dlhodobého majetku, technické zhodnotenie odpisované nájomcom
 • účtová trieda 1 – Zásoby – účtovanie zásob spôsobom A a B (porovnanie), špecifiká účtovania nehnuteľností – výstavba nehnuteľností (zákazková výroba, zákazková výstavba alebo nedokončená výroba), nehnuteľnosti na predaj
 • špecifiká účtovej triedy 2 – Finančné účty a 3 – Zúčtovacie vzťahy (napr. cudzia mena, virtuálna mena, dotácie)
 • účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky – kapitálové účty – základný prierez účtovania na účtoch vlastného imania
 • špecifiká účtovej triedy 5 a 6 (účtovanie o nákladoch, ktoré nepatria účtovnej jednotke, zľavy z ceny)

6. Aktuálne úpravy a zmeny v roku 2020

Harmonogram:

09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 prestávka
11:50 - 13:30 prednáška
13:30 - 13:45 prestávka
13:45 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 60,00 €
Poplatok bez DPH: 50,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Online webinár sa bude konať aj v podobe seminára, viac informácií sa dozviete TU.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK