všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: OPATRENIA v súvislosti s koronavírusom prijaté vo finančnej oblasti – správa daní, daň z príjmov, účtovníctvo

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Online webinár: OPATRENIA v súvislosti s koronavírusom prijaté vo finančnej oblasti – správa daní, daň z príjmov, účtovníctvo
Termín: 8. 4. 2020
Prednášajúci:

Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

- je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave. Od roku 2010 pracuje Ministerstve financií SR, na oddelení dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť.

Program:

V súčasnosti Vláda SR predložila na rokovanie Národnej rady SR návrh zákona „o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (Parlamentná tlač 40).

Pri koncipovaní programu prednášky sme vychádzali z predloženého vládneho návrhu zákona, pričom ešte nebolo možné zohľadniť prípadné zmeny, ktoré môžu nastať v procese jeho schvaľovania v NR SR, ale tieto budú zohľadnené v čase konania prednášky.

1. Vysvetlenie predmetu právnej úpravy (obdobie pandémie) a jej časová pôsobnosť

2. Zmeny v oblasti správy daní (Daňový poriadok)

 • doručovanie, lehoty (zmeškanie lehoty), sankcie
 • prerušenie daňovej kontroly a daňového konania,
 • daňové nedoplatky, zánik práva vyrubiť daň a vymáhať daňový nedoplatok
 • podmienky výkonu daňovej exekúcie

3.Zmeny v oblasti účtovníctva

 • lehoty na zostavenie, schválenie a uloženie účtovnej závierky

4.Zmeny v oblasti dane z príjmov

 • lehoty na podanie daňového priznania, hlásenia, ročného zúčtovania
 • odklad lehoty na podanie daňového priznania

- poukázanie a použitie 2 % zaplatenej dane
- oznámenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

5.Ostatné zmeny v oblasti

 • daň z motorových vozidiel,
 • správne poplatky
 • finančná pomoc na podporu a udržanie prevádzky v malých a stredných podnikoch
 • rozpočtové pravidlá a porušenie finančnej disciplíny
Harmonogram:

09:00 - 10:00 prednáška
10:00 - 10:15 prestávka
10:15 - 11:15 prednáška

Poplatok s DPH: 30,00 €
Poplatok bez DPH: 25,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Webex.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK