všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

Seminár sa už uskutočnil
Termín: 15. 2. 2022
Prednášajúci:

Ing. Mária Horváthová

- odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľských subjektov, audítorka - členka SKAu a Metodickej komisie účtovných štandardov SKAu. Dlhoročná lektorka odborných seminárov a autorka mnohých článkov za oblasť účtovníctva

Online webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária, s.r.o., Nitra a spoločnosťou EDUCO - CONSULT, s. r. o., Žilina

Program:

1. Digitalizácia účtovníctva

  • elektronizácia účtovníctva od 1. 2022
  • listinná podoba a elektronická podoba účtovného záznamu
  • náležitosti účtovného dokladu
  • požiadavky na účtovné záznamy, proces ich spracovania, podpisovania
  • transformácia účtovného záznamu z listinnej podoby na elektronickú a opačne
  • overenie účtovnej závierky a daňová kontrola, povinnosti účtovnej jednotky pri predkladaní účtovnej dokumentácie
  • uchovávanie účtovnej dokumentácie a možnosti prevodu do elektronického archívu bez povinnosti zaručenej konverzie

2. Rozšírenie dokumentov predkladaných do verejnej časti registra účtovných závierok a ostatné zmeny vo vzťahu k dokumentom predkladaným do registra účtovných závierok
3. Výročná správa neziskových organizácií
4. Zmeny pri ukladaní pokút za porušenie povinnosti podľa zákona o účtovníctve
5. Diskusia

Cieľová skupina účastníkov: účtovníci, ekonómovia firiem, daňoví poradcovia a audítori

Harmonogram:

09:00 - 10:20 prednáška
10:20 - 10:30 prestávka
10:30 - 11:45 prednáška
11:45 - 12:30 prestávka
12:30 - 14:00 prednáška

Poplatok s DPH: 60,00 €
Poplatok bez DPH: 50,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF, záznam z webináru po dobu 10 kalendárnych dní od termínu konania, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies