všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Najvýznamnejšie úpravy v zákone o DPH a v Daňovom poriadku od 1.1.2022

Seminár sa už uskutočnil
Termín: 20. 9. 2021
Prednášajúci:

JUDr. Toško Beran - riaditeľ odboru legislatívy finančnej správy a správy daní

Mgr. Mojmír Beňo  - vedúci oddelenia dane z pridanej hodnoty

Online webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra, s.r.o.

Program:

Online webinár: Najvýznamnejšie úpravy v zákone o DPH a v Daňovom poriadku zamerané na boj proti daňovým únikom a podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností

 

Daňový poriadok

1. Index daňovej spoľahlivosti = ústretový prístup k daňovým subjektom - podnikateľom

- prechod z neverejnej na transparentnú/verejnú formu hodnotenia podnikateľov;

- stanovenie kritérií na určenie indexu vo vyhláške- plnenie povinností vyplývajúcich z predpisov v gescii finančnej správy

- výhody pre spoľahlivé daňové subjekty – napr.:

  • zníženie poplatku za vydanie „záväzného stanoviska“ správcu dane na polovicu;
  • predĺženie termínu na plnenie povinností v rámci správy daní

2. Diskvalifikácia fyzických osôb – štatutárov obchodných spoločností

- možnosť vylúčiť fyzickú osobu aj za neplnenie daňových povinností

3. Ďalšie úpravy, ktoré smerujú najmä k zníženiu administratívneho zaťaženia daňových subjektov

Zákon o DPH

4. Oznamovacia povinnosť platiteľa DPH súvisiaca s:

- využívaním bankových účtov vo vzťahu k činnosti ktorá je predmetom DPH

  • spôsoby splnenia si oznamovacej povinnosti
  • zoznam registrovaných bankových účtov a jeho funkcie
  • následky neoznámenia bankového účtu pre platiteľa dane

5. Rozšírenie inštitútu ručenia za nezaplatenú daň z pridanej hodnoty

6. Osobitný spôsob úhrady DPH z faktúry priamo správcovi dane (tzv. split payment)

7. Ostatné zmeny a doplnenia zákona o DPH

8. Diskusia

Harmonogram:

09:00 - 10:20 prednáška
10:20 - 10:30 prestávka
10:30 - 11:45 prednáška
11:45 - 12:30 prestávka
12:30 - 13:30 prednáška
13:30 – 13:40 prestávka
13:40 – 14:30 prednáška

Poplatok s DPH: 66,00 €
Poplatok bez DPH: 55,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie GoToWebinar.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies