všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Kurzarbeit, transpozície smerníc EÚ a ďalšie novinky v pracovnom práve; odmeňovanie v pracovnoprávnych vzťahoch

Prihlásiť sa
Názov: Online webinár: Kurzarbeit, transpozície smerníc EÚ a ďalšie novinky v pracovnom práve; odmeňovanie v pracovnoprávnych vzťahoch
Termín: 24. 11. 2021
Prednášajúci:

JUDr. Radoslava Lichnovská, Mgr. Tomáš Grell, LL.M., advokátská kancelária Taylor Wessing v Bratislave

JUDr. Radoslava Lichnovská - vedúca advokátka pracovnoprávneho tímu advokátskej kancelárie Taylor Wessing v Bratislave

Mgr. Tomáš Grell, LL.M. - advokát, člen pracovnoprávneho tímu advokátskej kancelárie Taylor Wessing v Bratislave

Program:

Program seminára:

1. Kurzarbeit, transpozície smerníc EÚ a ďalšie novinky v pracovnom práve

 • Bude zákon o podpore v čase skrátenej práce (kurzarbeit) efektívnym nástrojom pre zvládnutie ďalšej krízy na trhu práce?
 • Na čo sa pripraviť v súvislosti s transpozíciami smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v EÚ a work-life balance smernice?
 • Postrehy týkajúce sa najnovších legislatívnych zmien a rozhodovacej praxe súdov v oblasti pracovného práva:
 • Stravovanie zamestnancov
 • Výpoveď z dôvodu veku zamestnanca
 • Lehota na podanie žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
 • Koncept obchodného vedenia pri prijímaní organizačných zmien u zamestnávateľa
 • Spor o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa

2. Odmeňovanie v pracovnoprávnych vzťahoch

 • Čo je to mzda a čo sa za mzdu nepovažuje? Praktický rozmer definície mzdy
 • Aké druhy a zložky mzdy poznáme? Sú variabilné zložky mzdy nárokovateľné?
 • Ako predchádzať diskriminácii pri odmeňovaní zamestnancov?
 • Koľko najmenej musia dostávať zamestnanci? Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 • Ako je platená práca nadčas, práca vo sviatok, práca v sobotu a nedeľu a nočná práca? Súbeh jednotlivých nárokov
 • Na čo majú zamestnanci nárok pri výkone inej práce?
 • Aký je rozdiel medzi splatnosťou mzdy a výplatným termínom?
 • Čo všetko možno zamestnancom zraziť zo mzdy a za akých podmienok?
 • Ako sa počíta priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a kedy sa používa?
 • Praktické skúsenosti z kolektívneho vyjednávania ohľadne odmeňovania zamestnancov

3. Diskusia

Seminár je určený: Zamestnanci, vedúci pracovníci, manažéri, špecialisti útvarov HR a mzdových útvarov, konatelia spoločností, zástupcovia zamestnancov

Harmonogram:

08:30 - 09:00 prezentácia
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka
10:45 - 12:00 prednáška
12:00 - 12:45 obedová prestávka
12:45 - 14:00 prednáška

Poplatok s DPH: 72,00 €
Poplatok bez DPH: 60,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané, je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. 

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK