všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania

Prihlásiť sa
Termín: 1. 12. 2021
Prednášajúci:

Ing. Jana Acsová

- je audítorkou - členkou SKAu, daňovou poradkyňou – členkou SKDP a odborníčkou v oblasti daní, účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a je obľúbenou lektorkou účtovných a daňových seminárov pre odbornú verejnosť

Online webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária, s.r.o., Nitra

Program:

1. Povinnosť inventarizácie, kto a kedy ju vykonáva; čo podlieha inventarizácii

 • rozdiel medzi inventúrou a inventarizáciou
 • interná smernica pre vykonanie inventarizácie
 • časový harmonogram a periodicita inventúr
  • riadne inventúry
  • mimoriadne inventúry
 • druhy inventúr a ich aplikácia na jednotlivé súvahové položky:
  • fyzická (dlhodobý majetok, zásoby, ceniny, finančná hotovosť)
  • dokladová (pohľadávky, záväzky, rezervy, časové rozlíšenie)
  • kombinovaná (nehnuteľnosti)

2. Postup pri inventarizácii

 • inventúra
 • vyčíslenie inventarizačných rozdielov – na základe porovnania výsledkov inventúry s účtovníctvom
 • zaúčtovanie inventarizačných rozdielov
 • posúdenie súladu ocenenia majetku a záväzkov v účtovníctve so skutočnosťou
 • vytvorenie inventarizačného zápisu

3. Uzatváranie účtovných kníh v nadväznosti na vykonanú inventúru

 • manko, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a nemožno ho preukázať účtovným záznamom,
 • prebytok, ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a nemožno ho preukázať účtovným záznamom
 • schodok peňažnej hotovosti a cenín
 • prebytok zásob vlastnej výroby
 • prebytok nakupovaných zásob,
 • manká materiálu a tovaru 
 • prebytok neodpisovaného dlhodobého majetku 
 • dlhodobý hmotný a nehmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve
 • povinnosť upraviť ocenenie hodnoty majetku, záväzkov, vlastného imania, nákladov a výnosov za účelom zreálnenia ocenenia v účtovníctve 

4. Inventúrny súpis a jeho povinné náležitosti

5. Inventúrny zápis a jeho povinné náležitosti; vyhodnotenie inventúr

6. Vzorové inventúrne súpisy podľa druhu inventúry (fyzická, dokladová, kombinovaná) a inventúrny zápis.

Harmonogram:

09:00 – 10:20 - prednáška
10:20 – 10:40 - prestávka
10:40 – 12:00 - prednáška

Poplatok s DPH: 54,00 €
Poplatok bez DPH: 45,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie GoToWebinar.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. 

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK