všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Elektronické PN od 1.6.2022, dohody na sezónne práce a dohody komplexne

Prihlásiť sa
Termín: 30.5.2022
Prednášajúci:

RNDr. Jana Motyčková - špecialistka na mzdovú problematiku, v oblasti miezd, hlavne sociálneho a zdravotného poistenia, exekučných zrážok a Zákonníka práce. Je metodičkou a programátorkou mzdového softvéru a lektorka s dlhoročnou odbornou a lektorskou praxou

Webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária, s.r.o., Nitra a EDUCO CONSULT, s.r.o., Žilina

Program:

A/   NOVINKY V MZDOVEJ UČTÁRNI

 1. Elektronické PN a ďalšie zmeny v sociálnom poistení od 1.6.2022
   • Úprava ochrannej lehoty pre tehotné, zmeny v materskom
   • Zmeny v podpornej dobe, zmeny v nároku na nemocenské dávky, započítanie dôb
   • Elektronické potvrdzovanie dočasnej práceneschopnosti a zmeny v oznamovacích povinnostiach pri PN, výplata dávok, prechodné obdobie
   • Zmeny v započítaní dôb pre dôchodky a dávky v nezamestnanosti
   • Zmena vo výplate dôchodkov
   • Ďalšie zmeny v sociálnom poistení
 1. Dohody na sezónne práce (pripravované)
   • Podmienky na uzatvorenie, pracovný čas
   • Posudzovanie v zdravotnom poistení
   • Posudzovanie v sociálnom poistení, odvodová odpočítateľná položka 

B/   DOHODY KOMPLEXNE

 1. Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné pravidlá
   • Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia
   • Dohody mladistvých a dohody o brigádnickej práci študentov, dohody počas prázdnin po skončení školy
 1. Pracovný čas a odmeňovanie dohodára
   • Pravidlá pre pracovný čas dohodárov
   • Evidencia
   • Odmena dohodára, príplatky, splatnosť odmeny, zmluvné dojednania, minimálna mzda
 1. Daň a poistné z dohôd
   • Zdaňovanie príjmu z dohôd, nezdaniteľná časť, dohoda popri pracovnom pomere u zamestnávateľa, potvrdenie o zdaniteľnom príjme
   • Pravidelný a nepravidelný príjem v SP
   • Platenie poistného z dohôd - dohody o brigádnickej práci študentov, dohody dôchodcov, výnimky
   • Prihlasovanie dohodárov do SP a ZP, termíny, kódy, opakované uzatváranie dohôd
   • Vykazovanie dohôd s pravidelným príjmom pre SP
   • Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom pre SP
   • Vykazovanie dohôd v ZP
 1. Nemocenské dávky, eldp
   • Dohoda a neprítomnosť v práci, PN dohodára
   • Dohoda popri „materskej“ a“rodičovskej dovolenke“ – platenie poistného a jeho vykazovanie
   • Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodárov
 1. Vykonávanie zrážok z dohody a potvrdenie o vykonávaných zrážkach z dohody
Harmonogram:

08:30 – 09:00 – Prezentácia
09:00 – 10:30 – Prednáška
10:30 – 10:45 – Prestávka
10:45 – 12.15 – Prednáška
12:15 – 12:45 – Prestávka
12:45 – 14.30 – Prednáška

Poplatok s DPH: 60,00 €
Poplatok bez DPH: 50,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF, záznam z webináru po dobu 30 kalendárnych dní od termínu konania, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

online

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies