všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

Prihlásiť sa
Názov: Online webinár: DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch
Termín: 30. 4. 2021
Prednášajúci:

Ing. Martin Ťažký

- zamestnanec finančnej správy, (obľúbený pre zrozumiteľný výklad zákona o DPH s vysvetlením na konkrétnych príkladoch z praxe).

Webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra, s.r.o.

Program:

Podnikáte v kamiónovej doprave, v zasielateľstve, kupujete  prepravy za účelom dodania svojich výrobkov do rôznych štátov sveta, alebo robíte účtovníctvo takýmto firmám a máte pri zdaňovaní prepráv DPH–áčkou nejasnosti, resp. chcete sa utvrdiť, či uplatňujete DPH správne? Viete ako sa zmenilo zdaňovanie prepráv do/z  Veľkej Británie a do/zo Severného Írska a refundácia DPH z týchto krajín  po Brexite? Pripravili sme  pre Vás špecifický seminár so zameraním  na uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov.  Celých 5 hodín seminára je venovaných len riešeniu  prípadov, s ktorými sa denne stretávajú dopravcovia a zasielatelia,  z pohľadu zákona o DPH. Veríme, že viac  ako  40 príkladov z praxe spolu s odborným výkladom lektora Vám napomôžu k zvládnutiu tejto náročnej problematiky.

1. Určenie miesta dodania služby prepravy tovaru v závislosti od zákazníka

(preprava  tovaru zo SR do členských štátov a naopak, prepravy medzi inými členskými štátmi navzájom, prepravy z členských štátov do tretích štátov a naopak, vykonané pre slovenskú firmu, pre firmu z iného členského štátu, pre firmu z tretieho štátu)

2. Miesto dodania iných služieb, ktoré nakupujú dopravcovia

(nájom návesu, oprava ťahača, mýto, nakládka, vykládka)

3. Daňový režim  prepravy tovaru spojenej  s vývozom tovaru resp. s dovozom tovaru

(v ktorých prípadoch sa  preprava fakturuje s oslobodením od dane, kedy s 20% DPH z pohľadu dopravcu, z pohľadu zasielateľa, aké podmienky musia byť splnené, aké dôkazy)

4. Daňový režim  prepravy tovaru z EÚ  do Veľkej Británie a naopak

(ako fakturovať prepravu tovaru po Brexite  zo SR resp. z iných členských štátov do Veľkej Británie a naopak, rozdiely pri preprave do/zo Severného Írska)

5. Daňová povinnosť pri preprave tovaru a ďalších službách spojených s prepravou

(kedy vzniká daňová povinnosť dopravcovi, kedy zasielateľovi, v ktorom daňovom priznaní samozdanenie pri preprave  nakúpenej od zahraničného dopravcu, od zahraničného zasielateľa, resp. pri prijatí iných služieb ako oprava ťahača, nájom návesu, vyplňovanie zodpovedajúcich  riadkov v daňovom priznaní, uvádzanie faktúr v kontrolnom výkaze)

6. Odpočítanie dane  dopravcom, zasielateľom z nakúpených  tovarov a služieb

(splnenie podmienok pri odpočítaní dane z faktúry od slovenského platiteľa, pri dodaní služby zahraničnou firmou, odpočítanie dane z oneskorene predložených bločkov z e-kasy za PHL, z oneskorene zaslaných faktúr v roku 2021 za plnenia uskutočnené v minulom  roku 2020 dodávateľom zo SR resp. zo zahraničia – nadväzne podanie dodatočného daňového priznania, dodatočného kontrolného výkazu, rozdiely pri refundácii DPH z nákupu PHL po  01.01. 2021 vo  Veľkej Británii a v Severnom Írsku)

7. Vyhotovenie faktúry za prepravu tovaru

(povinnosť vyhotovenia faktúr na účely DPH v závislosti od zákazníka, lehoty vyhotovenia a náležitosti faktúr, význam textov na faktúre – „prenesenie daňovej povinnosti“, „dodanie je oslobodené od dane“, súhrnná faktúra)

8. Vyplňovanie kontrolného výkazu dopravcom, zasielateľom

(príklad uvádzania údajov z faktúr za vybrané transakcie v jednotlivých častiach kontrolného výkazu, vyplňovanie časti B.1. kontrolného výkazu, ak zahraničná osoba nepošle faktúru za dodanú službu, uvádzanie údajov zo súhrnnej faktúry)

9. Podávanie súhrnného výkazu a jeho vyplňovanie dopravcom, zasielateľom

(obdobie, za ktoré sa podáva súhrnný výkaz, jeho zmena, uvádzanie prepráv v súhrnnom výkaze, oprava údajov prostredníctvom dodatočného súhrnného výkazu)

10. Rôzne (vybrané prípady: fakturácia náhrady škody za poškodený tovar, stojného, márnej jazdy)

11. Odpovede na otázky účastníkov

Harmonogram:

09:00 – 10:20 - prednáška
10:20 – 10:30 - prestávka
10:30 – 11:45 - prednáška
11:45 – 12:30 - obed. prestávka
12:30 – 14:30 - prednáška

Poplatok s DPH: 60,00 €
Poplatok bez DPH: 50,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie GoToWebinar.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. 

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK