všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020 na novom tlačive a zmeny platné od 1. 12. 2020

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Online webinár: Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020 na novom tlačive a zmeny platné od 1. 12. 2020
Termín: 19. 1. 2021
Prednášajúci:

Ing. Jana Fülöpová

- Ministerstvo financií SR

Program:

I. Novelizácie zákona, ktoré sa uplatnia pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2020:

1. novela č. 364/2019 Z. z.

  • posúdenie predmetu dane s ohľadom na doplnenie definície „čo sa rozumie použitím vozidla na podnikanie?“
  • výpočet pomernej časti dane pri zániku oslobodenia od dane pre vozidlá slúžiace na záchranu ľudského života, majetku alebo používané na vymedzený účel
  • vznik a zánik daňovej povinnosti rozšírený o prípad odcudzenia vozidla, zamedzenia duplicitného zdanenia

2. novela zákona účinná od 1. decembra 2020

  • zrušenie podmienky párovania vozidiel v návesovej jazdnej súprave
  • zavedenie samostatnej prílohy k zákonu s ročnými sadzbami osobitne pre vozidlá ťahač a náves
  • úprava ročnej sadzby dane pre jednotlivé kategórie vozidiel
  • nová lehota na podanie daňového priznania, nové tlačivo
  • platenie preddavkov na daň na zdaňovacie obdobie roku 2021 (spôsob výpočtu, lehoty splatnosti)

II. Opatrenia pri uplatňovaní dane z motorových vozidiel prijaté zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 uplatňované v roku 2020

  • podávanie daňového priznania v prípade iného ako ročného zdaňovacieho obdobia a splatnosť pomernej časti dane
  • platenie preddavkov na daň, vysporiadanie dane pri podávaní daňového priznania


Rekapitulácia jednotlivých ustanovení zákona (predmet dane, negatívne vymedzenie predmetu dane, oslobodenie od dane, daňovník, základ dane a ročné sadzby dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, predpokladaná daň, platenie preddavkov na daň)

Harmonogram:

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:20 - prednáška
10:20 - 10:40 - prestávka
10:40 - 12:00 - prednáška

Poplatok s DPH: 48,00 €
Poplatok bez DPH: 40,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK